Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 26 wyniki

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

This at a glance presents an overview of the current state of play in the area of e-commerce. It discusses the existing legislative framework of the Digital Single Market as well as the technology-driven changes of market and economy that have taken place over the last twenty years. The analysis identifies areas prone to producing a positive reaction to legislative intervention. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request ...

Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO. Niniejsza broszura dotyczy usług Departamentu Tematycznego dla komisji IMCO.

Transport and Tourism in Ireland

Briefing 15-03-2018

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz usługi dostępu do Internetu i usługi w zakresie danych zastąpiły tradycyjne usługi telefoniczne jako podstawowe produkty dla konsumentów i przedsiębiorstw. Obecnie coraz więcej treści audiowizualnych jest dostępnych na żądanie, a dzięki technologiom 4G i 5G w zawrotnym tempie rośnie łączność internetowa. W reakcji na ten gwałtowny rozwój UE ustanowiła ramy prawne telekomunikacji – obejmujące telefonię stacjonarną i bezprzewodową, internet, usługi ...

Europejska agenda cyfrowa

Noty tematyczne o UE 01-02-2018

Od 1995 r. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) przynoszą wzrost wydajności i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w UE[1]. Przez ostatnie trzy dekady tzw. konwergencja technologiczna doprowadziła do zatarcia się granic między usługami telekomunikacyjnymi, nadawczymi i informatycznymi. W 2015 r. Komisja rozpoczęła tworzenie jednolitego rynku cyfrowego, którego podstawę stanowią wnioski ustawodawcze dotyczące takich kwestii jak pobudzenie handlu elektronicznego, prawo autorskie, prywatność ...

Unia Europejska postawiła sobie za cel utworzenie w latach 2010–2020 europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kompetencje w tej dziedzinie należą głównie do poszczególnych państw. Przepisy europejskie dotyczą stanu technicznego pojazdów, transportu towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwa sieci drogowej.

Transport morski: zasady ruchu i bezpieczeństwa

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

Dzięki wielu dyrektywom i rozporządzeniom UE, a w szczególności dzięki trzem pakietom ustawodawczym przyjętym po katastrofach tankowców Erika i Prestige, w ostatnich latach znacznie poprawiły się normy bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Rynek wewnętrzny: zasady ogólne

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

Rynek wewnętrzny to przestrzeń dobrobytu i wolności, zapewniająca dostęp do towarów, usług, zatrudnienia, możliwości biznesowych i bogactwa kulturowego. Dalsze pogłębianie jednolitego rynku – co mogłoby przynieść znaczne korzyści unijnym konsumentom i przedsiębiorstwom – wymaga nieustających działań. W szczególności jednolity rynek cyfrowy otwiera nowe możliwości pobudzenia gospodarki (poprzez handel elektroniczny), a jednocześnie ograniczenia biurokracji (dzięki administracji elektronicznej i cyfryzacji ...

Swobodny przepływ towarów

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

Swobodny przepływ towarów jest możliwy dzięki zniesieniu ceł i ograniczeń ilościowych oraz zakazowi stosowania środków równoważnych. Zasadę wzajemnego uznawania, zniesienie barier fizycznych i technicznych oraz wspieranie normalizacji dodano, aby wspomóc dalsze urzeczywistnianie rynku wewnętrznego. Dzięki przyjęciu w 2008 r. nowych ram prawnych usprawniono swobodny przepływ towarów, system nadzoru nad rynkiem w UE oraz oznakowanie CE. Z najnowszych badań wynika, że korzyści, których źródłem jest ...