Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 36 wyniki

The delivery model for the post 2022 common agricultural policy (CAP) involves basic EU level policy rules and greater responsibility for Member States as to how they tailor their CAP measure toolboxes to local needs. The national CAP strategic plans drawn up to this end by Member States are now at the approval stage.

W tym roku przypada 60. rocznica wspólnej polityki rolnej UE (WPR). Jest to też znaczący punkt zwrotny w sposobie jej funkcjonowania, ponieważ od 2023 r. wejdzie w życie nowy model jej realizacji. Poniższa oś czasu przedstawia najważniejsze wydarzenia w zakresie prawodawstwa i polityki, które kształtowały WPR przez ostatnie sześć dekad.

Na przestrzeni lat UE stworzyła system statystyczny, który umożliwia bardziej świadome kształtowanie polityki i skuteczniejsze wdrażanie polityki. Proponowana zmiana rozporządzenia w sprawie rachunków ekonomicznych dla rolnictwa, podejmowana w kontekście szeroko zakrojonego procesu modernizacji statystyk rolnych, sformalizuje przekazywanie regionalnych danych dotyczących rolnictwa. Parlament ma głosować nad sprawozdaniem w pierwszym czytaniu podczas pierwszej sesji plenarnej w marcu.

As part of the preparation of the EU budget for 2021-2027, the European Commission put forward a new set of regulations to shape the future EU Common Agricultural Policy (CAP) on 1 June 2018. The proposal for a regulation on the financing, management and monitoring of the CAP provides the legislative framework for adapting the financing, management and monitoring rules to a new CAP delivery model. This seeks to achieve more subsidiarity and simplification, with greater responsibility given to Member ...

CAP strategic plans

Briefing 21-12-2021

The Commission's legislative proposals on the future of the common agricultural policy (CAP) were published on 1 June 2018. They comprise three proposals: a regulation setting out rules on support for CAP strategic plans; a regulation on the single common market organisation (CMO) and a horizontal regulation on financing, managing and monitoring the CAP. The proposal for a regulation on CAP strategic plans introduces a new delivery model, described by the Commission as a fundamental shift in the ...

W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet reform obejmujący przepisy dotyczące finansowych aspektów polityki rolnej Unii Europejskiej (UE). Ostateczny tekst uzgodniony po długich dyskusjach przez negocjatorów Parlamentu Europejskiego i Rady w czerwcu 2021 r. ma zostać poddany pod głosowanie na drugim listopadowym posiedzeniu plenarnym.

1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła trzy projekty ustawodawcze w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR). Wśród nich wniosek dotyczący planów strategicznych WPR, w których każde państwo członkowskie określi środki WPR służące osiągnięciu wyznaczonych celów. Ostateczny tekst uzgodniony po długich negocjacjach przez negocjatorów Parlamentu Europejskiego i Rady w czerwcu 2021 r. ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w listopadzie.

Strategia „Od pola do stołu”

W skrócie 13-10-2021

20 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pt. „Strategia »od pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego”. Po ożywionej debacie parlamentarnej przedstawiającej różne poglądy posłów na temat rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych głosowanie nad wspólnym sprawozdaniem komisji z własnej inicjatywy w sprawie tej strategii zaplanowano na drugą sesję plenarną w październiku.

The European agricultural statistics system (EASS) is undergoing a major transformation, aiming to improve data quality by taking a more systemic and efficient approach. The modernisation process began some years ago with an evaluation of existing agricultural statistics. To complete the process, in February 2021, the European Commission put forward two proposals on statistics: on inputs and outputs of agricultural activities and on regional economic accounts for agriculture. The European Parliament ...

The 'farm to fork' strategy is a roadmap to build a sustainable European Union (EU) food system, in line with the aims of the European Green Deal. Launched in May 2020, the strategy includes initiatives that are progressing at different speeds. The EU institutions are helping to shape the various elements of the strategy.