Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 4740 wyniki
Liczba wyświetlanych wyników jest ograniczona do 500, lecz można zawęzić kryteria wyszukiwania

Belarus's involvement in Russia's invasion of Ukraine has triggered EU sanctions targeting over 700 individuals and 50 entities, as well as critical economic sectors and products in this country. The new measures, namely the trade bans on potassium chloride, have affected both the Belarusian economy and EU and global food supplies.

Russia's invasion of Ukraine has forced hundreds of thousands of people to flee the country and seek shelter, mostly in neighbouring EU countries, namely Poland, Romania, Hungary, Slovakia, Czechia and Moldova. Children and women are bearing the most adverse consequences of the war. According to UNICEF, almost half of those fleeing are minors and in need of enhanced protection, as they run a bigger risk of falling victim to trafficking and exploitation. In response to the plight of Ukraine's civilian ...

Edukacja jest nie tylko prawem, ale również podstawą samorealizacji oraz krokiem w kierunku zwiększenia szans na zatrudnienie i aktywności obywatelskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zobowiązała się w wytycznych politycznych do urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Podczas drugiej sesji plenarnej w maju Parlament będzie dalej omawiał to zagadnienie i skieruje do Komisji i Rady pytania na ten temat.

Roczne sprawozdania na temat praworządności, zainicjowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 r., służą monitorowaniu, które umożliwia Komisji gromadzenie danych o stanie praworządności w każdym z 27 państw członkowskich UE. Drugie sprawozdanie na temat praworządności opublikowano w lipcu 2021 r., a trzecie ma zostać opublikowane w 2022 r. Na drugiej majowej sesji plenarnej Parlament ma przyjąć rezolucję w sprawie drugiego rocznego sprawozdania.

Albania ma status kraju kandydującego do UE od czerwca 2014 r. W dniu 25 marca 2020 r. Rada podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych po tym, jak kraj ten poczynił pewne postępy w wypełnianiu kryteriów politycznych i w pięciu kluczowych priorytetach, które należy spełnić, aby stać się państwem członkowskim UE. Rada Europejska zatwierdziła tę decyzję następnego dnia. Negocjacje jeszcze się jednak nie rozpoczęły, a Albania czyni postępy na drodze do członkostwa w UE w bardzo powolnym tempie ...

Macedonia Północna to pierwszy kraj Bałkanów Zachodnich, który w 2004 roku zawarł z Unią Europejską układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Zaledwie rok później Macedonia uzyskała status kraju kandydującego. Spory z Grecją blokowały jednak postępy w negocjacjach akcesyjnych do 2019 r. Aby odblokować negocjacje, trzeba jeszcze w pierwszej kolejności rozwiązać nierozstrzygnięte kwestie dwustronne. Parlament ma głosować nad swoim stanowiskiem w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej za 2021 r. dotyczącego ...

W ostatnich dziesięcioleciach dostosowanie systemów podatkowych do globalizacji i cyfryzacji było przedmiotem dyskusji i reform na forach międzynarodowych i w UE. Jednym z celów jest zapewnienie, aby duże przedsiębiorstwa wielonarodowe płaciły minimalny poziom podatku od dochodów uzyskiwanych w każdej jurysdykcji, w której prowadzą działalność. Na szczeblu globalnym w październiku ubiegłego roku osiągnięto porozumienie w otwartych ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wnioskiem ...

Companies can play a key role in building a sustainable economy and society, and in furthering environmental goals. At the same time, their global value chains may pose risks to human rights and the environment. Civil society, governments and companies are increasingly aware of the issue. A growing number of EU companies have taken initiatives to deploy due diligence processes, often using the existing international voluntary standards on responsible business conduct. Some Member States have started ...

Financial information is vital for the investigation of serious crime and for the freezing of the proceeds of crime, but EU investigators often lack the tools for effective investigation, especially when dealing with cross-border crime. The proposed amendment to Directive (EU) 2019/1153 would allow designated competent authorities responsible for the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences to access and search Member States’ centralised bank account registers through ...

The prohibition of discrimination and the protection of human rights are important elements of the EU legal order. Nevertheless, discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people persists throughout the EU and takes various forms, including verbal abuse and physical violence. Sexual orientation is now recognised in EU law as grounds of discrimination. However, the scope of the provisions dealing with this issue is limited and does not cover social protection, ...