Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 82 wyniki

VAT in the digital age

Briefing 16-11-2023

Value added tax (VAT) is one of the key revenue raisers in national budgets, accounting on average for almost a fifth of all tax revenue collected in the EU. Yet, sizeable amounts of VAT revenue are lost to fraud. Moreover, VAT rules place a considerable administrative burden on businesses. Therefore, to help strengthen the fight against VAT fraud and reduce this burden, the European Commission tabled a three-part proposal for a directive on VAT in the digital age, on 8 December 2022. The proposal ...

The crypto-asset sector, while still relatively new, has already changed the world of payments and investment forever. The fast-changing, mobile nature of the sector and its growing market prominence poses challenges, however, for tax authorities, which are not always able to track the capital gains made from trading crypto-assets. On 8 December 2022, the European Commission proposed to set up a reporting framework which would require crypto-asset service providers to report transactions made by ...

While shell companies – company entities that have no or minimal economic activity – can serve useful commercial and business functions, they are sometimes abused by companies or individuals for aggressive tax planning or tax evasion. To ensure sustainable public finances under the exceptional circumstances imposed by the COVID-19 pandemic, in December 2021 the European Commission presented a directive on preventing shell companies from misusing their structure for tax purposes ('Unshell'). The proposal ...

Przedsiębiorstwa fasadowe to podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą minimalną działalność gospodarczą. Czasami mogą one służyć pożytecznym funkcjom handlowym, jednak mogą być również nadużywane do celów agresywnego planowania podatkowego lub uchylania się od opodatkowania. Wniosek Komisji zatytułowany „Unshell” ma uniemożliwić unijnym przedsiębiorstwom fasadowym uzyskiwanie korzyści podatkowych. Parlament omówi sprawozdanie na ten temat i przeprowadzi nad nim głosowanie ...

This study aims to provide an overview of the recently implemented anti-tax avoidance and evasion measures, notably the ATAD and DAC 6. It reviews the implementation of these directives across different Member States and assesses the problems that arise with regard to the interpretation of some of the directives’ provisions. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Economic and Monetary Affairs Subcommittee on ...

Przejrzystość podatkowa stała się ważnym narzędziem w walce z unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania. Sprawozdawczość w podziale na kraje ma na celu nałożenie na przedsiębiorstwa wielonarodowe wymogu dostarczenia wystarczających danych, aby można było rozróżnić, jaka część ich działalności jest związana z konkretnym państwem. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje został po raz pierwszy przedstawiony w 2016 r. W czerwcu 2021 ...

Reforma polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych nabrała większego znaczenia z kilku powodów: znaczna utrata dochodów spowodowana uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania – podczas gdy państwa członkowskie zmagają się z ogromnymi skutkami gospodarczymi pandemii – presja publiczna i parlamentarna oraz kilka głośnych przypadków ujawnienia wątpliwych praktyk podatkowych. Jesienią 2020 r. Podkomisja do Spraw Podatkowych (FISC) wszczęła procedurę z własnej inicjatywy, a ...

This note presents selected information on the current status of the EU economic governance procedures and related relevant information in view of an Economic Dialogue with Constantinos Petrides, Cyprus Finance Minister, in the ECON committee of the European Parliament. The invitation for a dialogue is in accordance with the EU economic governance framework. The last exchange of views with the Cypriot authorities took place on 25 January 2016.

The purpose of the present study is to provide a tool for understanding the phenomenon of harmful tax competition within the EU, as well as making an in-depth assessment and proposing solutions. It contains policy recommendations for future EU standards. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the subcommittee on Tax Matters (FISC).

The digitalisation of the economy opens the door to new cross-border economic activities that makes it possible to under-report income and under-pay tax. It also presents new challenges for tax administrations, already faced with limited access to information at the national level. Hence, in July 2020 the Commission proposed to amend the provisions on information exchange and administrative cooperation and to include the automatic exchange of data on information declared by digital platform operators ...