Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 45 wyniki

During the June II plenary session, Parliament is expected to vote on a provisional agreement with the Council on the transposition of fisheries management measures for the Northwest Atlantic. As a contracting party to the Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO), the European Union must transpose its measures so that they apply to vessels flying the flag of EU Member States. The agreement also provides for new delegated powers to be granted to the European Commission in order to facilitate ...

Eastern Baltic cod has long supported the livelihoods of many Baltic fishermen, but stocks of this valuable fish have been declining sharply in recent years. Every year since 2014, total allowable catches have been reduced accordingly. Scientific advice published in May 2019 reinforced the concerns regarding eastern Baltic cod, and estimated the stock to be below safe biological limits. Scientists point to high natural mortality resulting from various environmental pressures, including a lack of ...

Multiannual fisheries management plans are essential tools for the sustainable exploitation of marine resources, offering better predictability over time and a framework for improved cooperation between Member States at sea basin level. As part of a series of such plans adopted since the last reform of the common fisheries policy, the European Commission put forward, in February 2017, a proposal for a multiannual plan intended to manage fisheries of small pelagic fish stocks (anchovy and sardine) ...

Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować nad zatwierdzeniem wstępnego porozumienia z Radą umożliwiającego udzielenie wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej w przypadku niektórych połowów na Morzu Bałtyckim. Uzgodniony tekst rozszerza zakres wniosku Komisji, aby objąć nim nie tylko rybaków, których dotyczy zamknięcie połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, lecz również rybaków prowadzących ...

The study provides an overview of general impacts of the development of offshore wind farms and other marine renewables on the European fishing sector. It further highlights pathways for possible co-existence solutions of both sectors, a description of best practice examples and lessons learnt, the identification of research gaps and last but not least the presentation of policy recommendations.

Podczas czerwcowej sesji miesięcznej Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka. Protokół umożliwia statkom UE prowadzenie połowów tuńczyka na wodach Republiki Zielonego Przylądka i ma na celu promowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych, a także rozwój niebieskiej gospodarki w Republice Zielonego Przylądka.

Statki rybackie UE od dawna prowadzą działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach dwustronnej umowy UE w sprawie rybołówstwa. Oczekuje się, że zawarcie nowego protokołu wykonawczego do tej umowy będzie przedmiotem głosowania w Parlamencie podczas czerwcowej sesji plenarnej. Protokół przewiduje prawa dostępu floty UE do połowów tuńczyka na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ponadto ma on na celu jest promowanie zrównoważonej ...

Umowa w sprawie połowów zawarta z Mauretanią i protokół wykonawczy do tej umowy – najbardziej znaczące w UE pod względem gospodarczym – są obecnie przedmiotem renegocjacji. Aby pozwolić UE na dalszą działalność połowową na wodach Mauretanii, po wygaśnięciu ostatniego protokołu Komisja zaproponowała przedłużenie go o maksymalnie jeden rok. Podczas majowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad wyrażeniem zgody na to przedłużenie.

Jako członek Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) Unia Europejska ma obowiązek przyjęcia w prawie UE odnośnych środków ochrony i zarządzania, tak aby miały one zastosowanie do unijnych statków rybackich. Podczas drugiej marcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem Komisji w sprawie transpozycji nowych środków GFCM, które wykraczają poza obowiązujące przepisy.

This Report is a research on the current performance of the shared management component of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) and its impact on the Common Fisheries Policy. Based on quantitative data collection as well as on interviews with Managing Authorities of Member States and stakeholders, the Report also analyses the legislative proposal for the post-2020 EMFF and seeks to support the Members of the PECH Committee of the EU Parliament in their consideration.