Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 17 wyniki

New civil aviation safety rules

Briefing 15-10-2018

Flying remains one of the safest forms of transport, and the EU's accident rate is lower than in the rest of the world. However, it cannot automatically be assumed that such performance will continue, as global air traffic is forecast to double over the next 20 years. New technologies, such as unmanned aircraft (drones), are also appearing in European skies, which require adaption of the current regulatory framework. In December 2015, the European Commission proposed to update aviation safety rules ...

New civil aviation safety rules

Briefing 28-03-2018

Flying remains one of the safest forms of transport, and the EU's accident rate is lower than in the rest of the world. However, it cannot automatically be assumed that such performance will continue, as global air traffic is forecast to double over the next 20 years. New technologies, such as unmanned aircraft (drones), are also appearing in European skies, which require adaption of the current regulatory framework. In December 2015, the European Commission proposed to update aviation safety rules ...

To enhance labour mobility, the European Commission proposed in 2016 to establish a common system of qualifications for workers on EU inland waterways, based on their competence. While the previous EU legislation applied only to boatmasters, the proposal introduced harmonised rules for all deck crew members and extended the scope of legislation to the previously excluded River Rhine. After interinstitutional negotiations concluded on 27 June 2017, the European Parliament adopted the agreed text on ...

While inland navigation is a cost-effective and environmentally friendly mode of transport, it is not used to its full capacity. Apart from the need for significant infrastructure improvements, the sector is affected by limited labour mobility and shortage of qualified workers. To enhance labour mobility, the European Commission proposed to establish a common system of qualifications for workers on EU inland waterways, based on their competence. While the EU legislation currently applies only to ...

W ramach działań mających na celu ograniczenie emisji w sektorze transportu UE pragnie doprowadzić do lepszego wykorzystania żeglugi śródlądowej. Wymaga to rozwiązania problemu ograniczonej mobilności siły roboczej i braku wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze. Celem proponowanej dyrektywy jest ustanowienie jednego systemu kwalifikacji, którego podstawą byłyby kompetencje i który miałby zastosowanie do pracowników na wszystkich śródlądowych drogach wodnych w UE. Ostatecznie nowe przepisy mają ...

Transport morski: zasady ruchu i bezpieczeństwa

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

Dzięki wielu dyrektywom i rozporządzeniom UE, a w szczególności dzięki trzem pakietom ustawodawczym przyjętym po katastrofach tankowców Erika i Prestige, w ostatnich latach znacznie poprawiły się normy bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Po dokonaniu przeglądu prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa statków pasażerskich Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian w celu uproszczenia obowiązujących przepisów oraz obniżenia kosztów administracyjnych, a zarazem uczynienia podróży morskiej bezpieczniejszą. Proponowana dyrektywa precyzuje kwestie związane z wymogami technicznymi dotyczącymi budowy, stabilności oraz ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do statków kursujących na trasach krajowych. Nowo zdefiniowane normy powinny ...

Statki pasażerskie pływające z dużą intensywnością muszą podlegać częstym kontrolom w regularnych odstępach czasowych. Komisja Europejska dokonała przeglądu odnośnych przepisów UE oraz proponowanych zmian mających na celu racjonalizację różnych istniejących systemów kontroli. Przedmiotowy wniosek wpisuje się w wysiłki na rzecz modernizacji unijnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa pasażerów oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa ...

Transport morski: podejście strategiczne

Noty tematyczne o UE 01-06-2017

Europejskie przepisy dotyczące transportu morskiego koncentrują się przede wszystkim na stosowaniu zasady swobodnego świadczenia usług i zapewnieniu prawidłowego stosowania reguł konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dobrych warunków pracy i wysokich norm środowiskowych.

New civil aviation safety rules

Briefing 12-01-2017

Despite some recent high-profile disasters, flying remains one of the safest forms of transport and the EU's accident rate is lower than in the rest of the world. However, it cannot automatically be assumed that such performance will continue, as global air traffic is forecast to double over the next 20 years. In addition, new technologies, such as unmanned aircraft (drones), are also appearing in European skies, which require adaption of the current regulatory framework. In December 2015, the European ...