Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 40 wyniki

This study aims at providing background information on the history and functioning of the UN Convention on Biological Diversity and its Protocols. It also gives an overview on recent developments and main topics to be discussed at COP15. Special emphasis is put on the development of the Post 2020 Global Biodiversity Framework.

African countries, which disproportionately suffer from the adverse impacts of climate change, are aiming to strongly voice their position at the 27th Conference of the Parties (COP27, 6-18 November 2022) to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which is hosted by one of them, Egypt. African states and the African Union (AU) insist that richer industrial countries, which bear greater responsibility for greenhouse gas emissions, should do more to tackle them. According to the African ...

As announced in the EU biodiversity strategy for 2030, on 22 June 2022 the European Commission tabled a proposal for a nature restoration regulation. The proposed regulation would set multiple binding restoration targets and obligations across a broad range of ecosystems, from forests and agricultural land to urban areas, rivers and marine habitats, complementing other existing legal instruments. Altogether, these nature restoration measures should cover at least 20 % of the EU's land and sea areas ...

The United Nations General Assembly designated 29 September as the International Day of Awareness of Food Loss and Waste in order to promote global efforts towards meeting the UN sustainable development goals' target 12.3, where the aim is to halve per capita food waste at the retail and consumer level by 2030, and reduce food loss along the food production and supply chains.

Na pierwszej sesji plenarnej w październiku Parlament ma głosować nad wstępnym porozumieniem osiągniętym w drodze negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych z 2014 r. Proponuje się wprowadzenie uniwersalnych ładowarek i gniazd ładowania – typu USB-C – do telefonów komórkowych i innych małych urządzeń przenośnych sprzedawanych w UE. Oczekuje się, że przyniesie to korzyści konsumentom i ograniczy ilość odpadów elektronicznych ...

Naukowych i Energii (ITRE) dotyczący wniosku Komisji w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Wniosek ten jest częścią pakietu „Gotowi na 55”. Następnie odbędzie się głosowanie, podczas którego Parlament przyjmie swoje stanowisko na potrzeby negocjacji trójstronnych.

W listopadzie 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów w związku z konkretnymi towarami i produktami wprowadzanymi na rynki UE lub z nich wywożonymi. Podczas sesji wrześniowej Parlament będzie głosował nad odnośnym sprawozdaniem przyjętym przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Jeżeli sprawozdanie zostanie przyjęte, będzie następnie podstawą stanowiska Parlamentu w negocjacjach trójstronnych ...

Podczas sesji plenarnej we wrześniu 2022 r. Parlament omówi sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) dotyczące wniosku Komisji w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Wniosek ten jest częścią pakietu „Gotowi na 55”. W głosowaniu nad sprawozdaniem Parlament określi swoje stanowisko na potrzeby negocjacji trójstronnych z Radą.

Pesticides and their use are regulated at EU level. Directive 2009/128/EC ('SUD') of the European Parliament and the Council establishes a framework to achieve sustainable use of pesticides that are plant protection products, by reducing the risks and impact of pesticide use on human health and the environment, and promoting the use of integrated pest management and of alternative approaches or techniques such as non-chemical alternatives to pesticides. A recent ex-post evaluation by the European ...

Following prolonged talks, the 26th Conference of the Parties ended late on 13 November 2021. With countries' nationally determined contributions (NDC) ahead of the event leading to an estimated 2.7°C warming towards the end of the century, the host, the United Kingdom, set the goal to keep a limit of 1.5°C warming within reach.