Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 3 z 3 wyniki

Ports have always been an important asset to Europe, serving as gateways to the rest of the world and as connection points to rivers across European territory. For centuries, ports and their cities developed hand in hand, the port generating prosperity for the city. This has changed with the industrial revolution, globalisation and the rapid development of containerisation. Most ports moved out of their cities and their mutual relationship began to suffer. Today, this relationship experiences a new ...

W niniejszej ekspertyzie poddano analizie kwestię stosowania przepisów UE w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych w sektorze portów morskich, a także dokonano porównania przykładów niedawno udzielonej pomocy państwa na rzecz północnych i południowych portów morskich UE na tle różnych rodzajów organizacji pracy portów. Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie mogą być wykorzystywane w ramach przyszłych debat w komisji TRAN na temat unijnej polityki portowej.

Uwarunkowania rynkowe handlu morskiego znacznie się zmieniły w ciągu minionych 15 lat. Globalizacja, offshoring i niespotykany dotąd rozwój konteneryzacji doprowadziły do zmian w transporcie morskim i łańcuchach logistycznych. Na sytuację portów i branży morskiej miał również wpływ ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który trwa od 2008 r. Większość portów i armatorów odnotowała spadek wielkości przeładunków. Celem niniejszej ekspertyzy jest wyjaśnienie skutków tych zmian dla portów morskich oraz przedstawienie ...