Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 52 wyniki

Among the Western Balkan countries aspiring to EU membership, Serbia is seen as a frontrunner in terms of its democratic institutions, level of economic development and overall readiness for accession. However, in November 2018 opposition politician, Borko Stefanović, was beaten up by thugs, triggering a wave of protests that has spread across the country. Week after week, thousands have taken to the streets, accusing Serbian president, Aleksandar Vučić, and his Serbian Progressive Party (SNS) of ...

Kosovo: 2018 country report

W skrócie 27-11-2018

In November 2018, the European Parliament is due to debate a resolution on the European Commission’s 2018 country report on Kosovo. The latest progress report notes that Kosovo has had limited success in bringing forward EU-related reforms. It calls on government and opposition to work together in order to implement them.

Albania: 2018 country report

W skrócie 27-11-2018

In November 2018, the European Parliament is due to debate a resolution on the European Commission’s 2018 enlargement report on Albania. The latest report notes that Albania has made progress on its five key priorities; however, corruption and political instability remain pervasive, meaning the country cannot move beyond the early stages of accession preparation.

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją w 2014 r. („układ o stowarzyszeniu“) i dwa lata po jego wejściu w życie Parlament Europejski przeprowadza ocenę stopnia wdrożenia układu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA). Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu wydała pozytywną ocenę, ale zachęciła też Gruzję do usunięcia szeregu niedociągnięć w obszarach takich jak normy pracy, ochrona środowiska oraz dyskryminacja grup szczególnie wrażliwych ...

In recent years the EU concluded Association Agreements, including the creation of a Comprehensive Free Trade Areas with Georgia, Moldova and Ukraine. These are amongst the most complex and comprehensive legal treaties concluded by the EU with third countries. The treaties place a profound obligation on the partner countries of legal approximation, that is, to undertake extensive, binding commitments to adopt vast swathes of the acquis in order to stimulate political and economic development and ...

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The victory over the so-called Islamic State’s territorial rule presents a chance for the Government of Iraq to rebuild its state institutions and re-assert its authority. In this transition, will the Iraqi leadership move past cycles of failure and address the structural problems that perpetuate state weakness and facilitate the emergence of groups like ISIS? To answer this question, this paper analyses the challenges of short-term stabilisation programming with longer-term governance reform at ...

W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji w sprawie sprawozdania krajowego za 2016 r. poświęconego Serbii. W sprawozdaniu uznaje się postępy poczynione przez Serbię w rozmowach w sprawie przystąpienia do UE i jej rygorystyczny program reform, a także podkreśla, że dialog z Prisztiną i reformy w zakresie „praworządności” pozostają priorytetowymi obszarami działania.

W czerwcu, w związku z przedterminowymi wyborami w Kosowie, Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją w sprawie sprawozdania za 2016 r. dotyczącego Kosowa. Wzywa on do przywrócenia dialogu politycznego, szybkiego spełnienia dwóch warunków określonych przez Komisję na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, a także do dalszego zaangażowania na rzecz dialogu z Belgradem.

FYR Macedonia: 2016 report

W skrócie 30-03-2017

In April 2017, the European Parliament is due to debate a resolution on the European Commission's 2016 enlargement report on the former Yugoslav Republic of Macedonia. The report acknowledges that during a politically turbulent 2016, the country failed to progress in key EU-related reform areas and even backtracked in some. Following the December 2016 elections, political uncertainty remains and the EU is urging prompt formation of a new government, a process currently blocked.