Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 95 wyniki

W lutym 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych przepisów o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu. W lutym 2023 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego zatwierdziła sprawozdanie w sprawie tego aktu. Parlament ma głosować nad tym sprawozdaniem podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej.

In its digital decade strategy, the European Commission has put forward its vision for new strategic digital objectives for 2030. These should prepare Europe for the roll-out of the next generation of broadband infrastructure with gigabit speeds, including 5G, and for the digital transformation of the public and private sectors, while also reducing the digital divide. To measure progress towards the digital decade, the Commission is proposing a 'digital compass', with indicators based on four dimensions ...

Podczas drugiej sesji plenarnej w lutym 2023 r. Parlament Europejski ma głosować nad porozumieniem w sprawie proponowanego rozporządzenia ustanawiającego unijny program bezpiecznej łączności na lata 2023–2027 (zwany również infrastrukturą na rzecz odporności, wzajemnych połączeń i bezpieczeństwa za pośrednictwem satelitów – IRIS²). Łączność satelitarna ma strategiczne znaczenie zarówno dla rządów, jak i dla społeczeństwa obywatelskiego. Stanowi ona uzupełnienie sieci naziemnych i może przyczynić ...

Supported by the arrival of 5G and, soon 6G, digital technologies are evolving towards an artificial intelligence-driven internet of robotic and bionano things. The merging of artificial intelligence (AI) with other technologies such as the internet of things (IoT) gives rise to acronyms such as 'AIoT', 'IoRT' (IoT and robotics) and 'IoBNT' (IoT and bionano technology). Blockchain, augmented reality and virtual reality add even more technological options to the mix. Smart bodies, smart homes, smart ...

Recent events have multiplied concerns about potential fragmentation of the internet into a multitude of non-interoperable and disconnected 'splinternets'. Composed of thousands of compatible autonomous systems, the internet is by definition technically divided. Yet, the internet was also designed to be an open and global technical infrastructure. The unity and openness of the internet appear to be under great pressure from political, commercial and technological developments. This report explores ...

The EU’s subsea data cable network is both vital for global connectivity and vulnerable. This study provides a systematic review of the current security threats, as well as the actors at the origin of these threats. Building on reports and expert input, the paper takes stock of current awareness, preparedness and response mechanisms, both at the EU and Member State level. A number of recommendations suggest how to improve the resilience of the cable network. Proposals build on the need to enhance ...

Roaming Regulation review

Briefing 02-05-2022

The Roaming Regulation established the 'roam like at home' (RLAH) rule that mandated the end of retail mobile roaming charges as of 15 June 2017 in all EU Member States and EEA countries. The regulation is currently in force until 30 June 2022. The application of the RLAH rule has been a success, boosting the use of mobile devices while travelling to other EU/EEA countries. For instance, the use of data roaming increased 17 times in the summer of 2019 compared with the summer preceding the abolition ...

Aby zapewnić konsumentom możliwość dalszego korzystania z roamingu w innych państwach członkowskich bez dodatkowych opłat, 24 lutego 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przekształcenie obecnego rozporządzenia w sprawie roamingu. Nowe rozporządzenie ma wydłużyć system korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju („roam like at home”) o 10 lat do 2032 r. Na marcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie w sprawie porozumienia osiągniętego podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych ...

The EU supports the development of high-performing, sustainable and interconnected trans-European networks in the areas of transport, energy and digital infrastructure. It set up the Connecting Europe Facility (CEF) as a dedicated financing instrument for the 2014-2020 period, to channel EU funding into the development of infrastructure networks, help eliminate market failures and attract further investment from the public and private sectors. Following a mid-term evaluation, the European Commission ...

Aby zapewnić skuteczne, nowoczesne i trwałe połączenia, UE rozwija sieci transeuropejskie w dziedzinach transportu, technologii cyfrowych i energii. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała odnowienie głównego unijnego programu finansowania infrastruktury, tj. instrumentu „Łącząc Europę”, aby przyspieszyć inwestycje w kluczowe projekty sieciowe. Jednocześnie zaproponowała mechanizm upraszczający procedury wydawania pozwoleń w obszarze transportu (inteligentna sieć TEN-T). Podczas lipcowej ...