Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 49 wyniki

W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) do dnia 31 grudnia 2020 r., co pociąga za sobą zmiany w zarządzaniu tym funduszem i możliwościach finansowania. Porozumienie osiągnięte w ramach rozmów trójstronnych ma zostać poddane pod głosowanie na grudniowej sesji plenarnej.

Zmiany rozporzadzen EuVECA i EuSEF

W skrócie 05-09-2017

Europejskie fundusze venture capital (EuVECA) i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) to programy zbiorowego inwestowania, które od lipca 2013 r. są zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej. Harmonizację regulują dwa rozporządzenia: (UE) nr 345/2013 (EuVECA) i (UE) nr 346/2013 (EuSEF). Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad propozycją zmiany tych rozporządzeń.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Noty tematyczne o UE 01-09-2017

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99 % przedsiębiorstw w UE. Tworzą dwa na trzy miejsca pracy w sektorze prywatnym oraz generują ponad połowę całkowitej wartości dodanej powstałej dzięki przedsiębiorstwom w UE. Wprowadzono szereg programów działań w celu wsparcia MŚP, takich jak Small Business Act, „Horyzont 2020” oraz COSME. Ich celem jest poprawa konkurencyjności MŚP za pomocą badań naukowych i innowacji oraz zapewnienie im lepszego dostępu do finansowania ...

This note explains the objectives of and main differences between the Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) under the BRRD framework and the Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) standard developed globally by the Financial Stability Board (FSB). It also summarizes the issues arising from the need to implement the TLAC standard under EU law.

The Creative Europe programme (CE) – in operation since January 2014 – brings together the cultural and media programmes during the 2007-2013 programming period and is designed to support activities in the cultural and audiovisual sectors and to promote cross-sectoral synergies. With the aim of enhancing the competitiveness of the creative and cultural industries, Creative Europe was devised to help the creative and cultural industries and audiovisual sectors to better face the challenges of increasing ...

COSME is a programme of the European Union which supports enterprises (in facilitating access to finance, supporting internationalisation, creating an environment favourable to competitiveness, encouraging entrepreneurship) in order to help them grow and create jobs.

Barriers to SME growth in Europe

Briefing 26-05-2016

Small and medium-sized enterprises (SMEs), which represent 99% of all businesses in the EU, play a pivotal role in its economy. Nevertheless, in comparison to larger firms, they often face significant obstacles – internal, administrative and financial – which affect them disproportionately. SMEs have been affected negatively by the economic crisis, which is manifested in a reduction in the sector's employment figures. The financial and sovereign debt crises have also had a negative impact on the ...

Prospectuses for investors

Briefing 10-05-2016

On 30 November 2015, the European Commission published a proposal for a regulation on prospectuses (legal documents that provide details about an investment offer in an easily analysable format) to replace Directive 2003/71/EC, as amended by Directives 2008/11/EC, 2010/73/EU and 2010/78/EU. The aims of the regulation are to contribute to further financial market integration and to improve investor protection in the European Union. The proposal broadens the scope of the legislation and introduces ...

The European Union has not yet fully recovered from the global financial and economic crisis. GDP growth rates have begun to increase only slowly, and in most EU Member States investment activity lags behind pre-crisis levels – indicating sizable investment gaps. In fact, gross fixed capital formation in the euro area has declined by 15% since 2007. In 2014, the European Investment Bank (EIB), the EU's public bank and largest multilateral lending institution, contributed financing of €80.3 billion ...

This Paper examines the role played by National Promotional Banks and Regional Promotional Banks in implementing EU SME financial instruments across EU-28, to examine how far they are already involved in implementing these instruments and in what capacity they help to strengthen access to finance for SMEs. The focus is on instruments implemented under shared management, as well as on those implemented under direct management by the European Commission and indirect management by the EIB and the EIF ...