Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 3 z 3 wyniki

The institution of the Advocate General was introduced into the Treaty of Rome under the influence of the French delegation during the preparation of the Treaty. The French were staunchly opposed to allowing individual judges to present dissenting or concurring opinions, and instead proposed this be done by an Advocate General, a figure modelled on the French commissaire du gouvernement, who offers legal advice to the Conseil d'État on the cases being tried. Initially, there were two Advocates General ...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Noty tematyczne o UE 01-04-2017

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji UE. W jego skład wchodzą dwa organy sądownicze: właściwy Trybunał Sprawiedliwości i Sąd. Trybunał jest właściwy w sprawach dotyczących prawa Unii Europejskiej. Jego organy zapewniają dokonywanie prawidłowej wykładni i odpowiednie stosowanie prawodawstwa pierwotnego i wtórnego UE. Kontrolują one zgodność z prawem aktów instytucji unijnych i orzekają w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie obowiązków wynikających ...

In December 2013, Advocate-General Pedro Cruz Villalón delivered his opinion in a highly publicised case before the Court of Justice of the EU (CJEU) concerning the Data Retention Directive. This has reignited the debate over this controversial measure, described by the European Data Protection Supervisor as "the most privacy-invasive instrument ever adopted by the EU".