Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 28 wyniki

New EU rules on fisheries control

W skrócie 03-03-2021

Fisheries control aims to ensure compliance with the Common Fisheries Policy (CFP), and is therefore a key condition for its success. The EU control system is currently under revision, with a European Commission proposal intended to modernise the monitoring of fisheries activities, improve enforcement and update the rules in line with the latest CFP reform. Parliament's vote on the revision is scheduled for the March I part-session.

Statki rybackie UE od dawna prowadzą działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach dwustronnej umowy UE w sprawie rybołówstwa. Oczekuje się, że zawarcie nowego protokołu wykonawczego do tej umowy będzie przedmiotem głosowania w Parlamencie podczas czerwcowej sesji plenarnej. Protokół przewiduje prawa dostępu floty UE do połowów tuńczyka na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ponadto ma on na celu jest promowanie zrównoważonej ...

Vietnam is located in Southeast Asia on the eastern Indochina Peninsula, with a population just over 93.6 million, it is the eighth-most-populous Asian country. There are four main fishing areas in Vietnam: the Gulf of Tonkin, shared with China; the Central area; the South-eastern area; and the South-western area (part of the Gulf of Thailand), shared with Cambodia and Thailand. According to the 2016 report of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Vietnam is the third ...

The Commission is proposing a revision of the Fisheries Control System to enhance its effectiveness and efficiency by adapting it to the prevailing legal situation and to current technological possibilities in the field of fisheries control. This initial appraisal of the Commission’s impact assessment accompanying the proposal views the impact assessment as a well-balanced, comprehensive and transparent analysis based on sound data and research which makes a persuasive case for the proposal.

This overview of the fisheries sector in the Republic of Ireland (henceforth: Ireland) provides information for the delegation of the PECH committee to the country (Cork, 17-19 September 2018).

The Åland Islands is an autonomous, demilitarised, Swedish-speaking region of Finland. The archipelago has its own government and parliament. The Åland Islands is a small society with an open economy that is dependent on trade with its neighbouring regions, notably Southern Finland and the Stockholm region. In 2017 the Åland Islands had 6 aquaculture facilities operating. The number of employed persons in the aquaculture sector was 95 people in that same year. The number of employed persons in the ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) (consisting of part 1 and part 2), accompanying the above-mentioned proposal, submitted on 16 January 2018 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism. Ship-generated waste, such as oily waste, sewage and garbage, poses a significant threat to the marine environment (IA part 1, p.3). The current legal framework laying down the rules applicable to ship-generated ...

This information note on the fisheries sector in Mauritania was prepared for the delegation of the PECH Committee which will be carrying out a visit from 2 to 6 April 2018. This note provides a description of the fisheries in Mauritania’s maritime areas and an analysis of the fisheries agreement with the European Union.

Oczekuje się, że podczas styczniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosować nad wnioskiem Komisji dotyczącym pierwszej transpozycji do prawa UE szeregu środków przyjętych przez Regionalną Organizację ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO). Unia Europejska jest umawiającą się stroną SPRFMO, a wiążące środki ochrony i zarządzania przyjęte przez tę organizację muszą zostać przetransponowane, aby mogły mieć zastosowanie do statków rybackich pływających pod banderą państwa członkowskiego ...

Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego Parlament ma przeprowadzić głosowanie w drugim czytaniu nad wnioskiem Komisji w sprawie zmiany unijnego systemu wydawania upoważnień do połowów i zarządzania nimi. Celem jest poprawa monitorowania i przejrzystości zewnętrznej floty rybackiej UE, niezależnie od miejsca jej działalności.