Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 33 wyniki

Celem projektu budżetu korygującego nr 3/2023 (PBK 3/2023) do budżetu ogólnego UE na 2023 r. jest aktualizacja po stronie dochodów, uwzględniająca najnowsze prognozy gospodarcze. PBK 3/2023 dostosowuje również budżet na 2023 r. w celu uwzględnienia ostatnich zmian w odniesieniu m.in. do instrumentu wzmocnienia przemysłu obronnego, europejskiego aktu w sprawie czipów i umów w sprawie połowów. Parlament ma głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie PBK 3/2023 podczas drugiej październikowej sesji plenarnej ...

Celem projektu budżetu korygującego nr 2/2023 (PBK nr 2/2023) do budżetu ogólnego UE na 2023 r. jest zapisanie w budżecie na 2023 r. nadwyżki w wysokości 2,5 mld EUR wynikającej z wykonania budżetu na 2022 r. jako dochody. Nadwyżka jest wynikiem wyższych niż oczekiwano dochodów z należności celnych pobranych w ostatnich miesiącach 2022 r. oraz niepełnego wykorzystania środków po stronie wydatków. Uwzględnienie tej nadwyżki doprowadzi do odpowiedniego zmniejszenia wkładów państw członkowskich do budżetu ...

During its November II plenary session, the European Parliament is expected to adopt the EU's general budget for 2023. Parliament will vote on the provisional agreement reached on 14 November 2022 during the budgetary conciliation between Parliament and the Council, and due to be formally voted by the Council before the Parliament's vote. Once adopted, commitment appropriations for 2023 will amount to €186.6 billion and payments to €168.6 billion, including special instruments. The negotiators also ...

Celem projektu budżetu korygującego nr 2/2022 (PBK 2/2022) do budżetu ogólnego UE na rok 2022 jest ujęcie jako dochodu w budżecie na rok 2022 nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na rok 2021. Nadwyżka z 2021 r. wynosi łącznie ponad 3,2 mld EUR. Pochodzi ona głównie z wyższych niż oczekiwano dochodów z ceł (1,68 mld EUR) oraz z grzywien za naruszenie unijnego prawa konkurencji, które przekroczyły prognozę o 957 mln EUR. Nadwyżka wynika również częściowo z niepełnego wykorzystania środków po stronie ...

Russia's invasion of Ukraine has caused a massive exodus of refugees, many of them children. EU Member States are dealing with urgent migration and border management challenges and facing the costs that these entail. Draft Amending Budget No 3/2022 (DAB 3/2022) to the EU's 2022 general budget aims to assist EU Member States in receiving people fleeing the war in Ukraine. DAB 3/2022 strengthens the financing of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Border Management and Visa Instrument ...

Projekt budżetu korygującego nr 1/2022 (PBK nr 1/2022) ma na celu wzmocnienie budżetu UE na 2022 r. poprzez przesunięcie ponad 12 mld EUR w środkach na zobowiązania z budżetu UE na 2021 r. Przesunięcie dotyczy ośmiu funduszy objętych zarządzaniem dzielonym w działach 2a, 3, 4 i 5 wieloletnich ram finansowych (WRF). Pułapy WRF na lata 2022–2025 są dalej dostosowywane w związku z opóźnieniem w przyjęciu podstaw prawnych.

During the November II plenary session, the European Parliament is due to adopt the European Union's general budget for 2022. In practice, Parliament will vote on the provisional agreement reached on 15 November 2021 during the budgetary conciliation between Parliament and the Council. If agreed, commitment appropriations for 2022 will amount to €169.5 billion and payments to €170.6 billion. The negotiations also reached agreement on Amending Letter No 1 to the 2022 budget (AL 1/2022) and draft amending ...

Plenary round-up – October II 2021

W skrócie 22-10-2021

During the October II 2021 plenary session in Strasbourg, Parliament held a number of important debates, in particular on: the primacy of EU law, the rule of law crisis and de facto abortion ban in Poland; increased efforts to fight money laundering; regarding pushbacks at the EU's external border; the right to a healthy environment and on climate, energy and environmental State aid guidelines (CEEAG). Members debated the rise of right-wing extremism and racism in Europe, the humanitarian situation ...

During the October II plenary session, the Parliament is due to vote on amendments to the Council's position on the draft EU budget for 2022. The 2022 budget is the second under the 2021-2027 Multiannual Financial Framework (MFF). It is also the second year of the EU Recovery Instrument, Next Generation EU (NGEU), planned to run for the years 2021 to 2023. The report of the Committee on Budgets reverses all the reductions proposed by the Council to the Commission’s budget. Furthermore, it proposes ...

Projekt budżetu korygującego nr 4/2021 (PBK 4/2021) do budżetu ogólnego UE na 2021 r. aktualizuje obliczenia dotyczące dochodów po wejściu w życie 1 czerwca 2021 r. decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. PBK 4/2021 uwzględnia również zmienioną prognozę zasobów własnych i innych dochodów w budżecie Unii na 2021 r. Parlament Europejski ma głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie PBK 4/2021 podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.