Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 35 wyniki

At the first plenary session of March 2021, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in the year 2019, based on the Ombudsman's annual report presented on 4 May 2020. The report covers the final year of Emily O'Reilly's first mandate as Ombudsman before her re election for a second term in late December 2019.

The European Commission is the executive body of the European Union. Under the Treaties, its tasks are to 'promote the general interest of the Union', without prejudice to individual Member States, to 'ensure the application of the Treaties' and adopted measures, and to 'execute the budget'. It also holds a virtual monopoly on the right of legislative initiative, alone proposing nearly all EU legislation to the European Parliament and the Council of the EU. The College of Commissioners is currently ...

This study analyses the role, organisational structure, tasks and financial and human resources of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER plays an important role in the development, integration and functioning of the electricity and gas systems and markets in the EU, and its responsibilities in these domains have since its establishment in 2011 substantially increased. Although its resources have also significantly grown, ACER is facing a structural budget shortage and had ...

This briefing provides an overview of the European Systemic Risk Board (ESRB), its’ main features, mandate and accountability. It also includes the overview of recent review of the ESRB mission, mandate and organisation as part of the review of European System of Financial Supervision.

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman ...

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

Europejski Bank Inwestycyjny

Noty tematyczne o UE 01-11-2017

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty realizowane w UE oraz poza jej granicami. Udziałowcami EBI są państwa członkowskie UE. EBI jest głównym udziałowcem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), tworząc wraz z nim grupę EBI. W zaproponowanym przez Komisję planie inwestycyjnym dla Europy grupa EBI jest częścią szerszej strategii, której celem jest wypełnienie ...

Trybunał Obrachunkowy

Noty tematyczne o UE 01-10-2017

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest odpowiedzialny za kontrolę finansów UE. Jako zewnętrzny kontroler Unii Europejskiej przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i pełni funkcję niezależnego strażnika interesów finansowych jej obywateli.

Rada Unii Europejskiej

Noty tematyczne o UE 01-04-2017

Rada, wraz z Parlamentem Europejskim, jest instytucją, która przyjmuje akty prawne UE w postaci rozporządzeń i dyrektyw oraz przygotowuje decyzje i niemające mocy wiążącej zalecenia. W obszarach swoich kompetencji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, większością kwalifikowaną lub jednomyślnie, w zależności od podstawy prawnej aktu wymagającego jej zgody.

Komisja Europejska

Noty tematyczne o UE 01-04-2017

Komisja jest tą instytucją UE, która ma wyłączną inicjatywę ustawodawczą oraz ważne uprawnienia wykonawcze w takich dziedzinach polityki jak konkurencja i handel zewnętrzny. Jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej, a tworzy ją kolegium komisarzy, w którego skład wchodzi po jednym komisarzu z każdego państwa członkowskiego. Kieruje ona również pracami komitetów odpowiedzialnych za stosowanie prawa unijnego. Dotychczasowy system procedury komitetowej został zastąpiony nowymi instrumentami ...