Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 72 wyniki

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament and an overview of the respective legal base.

Amending the Comitology Regulation

W skrócie 10-12-2020

When adopting implementing acts, the Commission acts under the scrutiny of the Member States (represented in specialised committees and an appeal committee) following mechanisms set out in the Comitology Regulation. In 2017, the Commission proposed amendments to this Regulation, aimed at eliminating 'no opinion' deadlocks in the appeal committee and increasing transparency in the procedure. The European Parliament is expected to vote on the proposal during the December plenary session.

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities endorsed by the European Council or adopted by the Council on th basis of the Annual Growth Survey. The Council ...

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

Wprowadzając akty delegowane i wykonawcze traktat lizboński (2007) zreformował system przyznawania Komisji uprawnień do przyjmowania środków innych niż ustawodawcze. Niemniej do nowego systemu nie dostosowano jednego rodzaju aktów sprzed Traktatu z Lizbony, określanego jako „środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”. W następstwie wniosków Komisji z grudnia 2016 r. przewiduje się dostosowanie do traktatu lizbońskiego niektórych aktów odnoszących się do procedury regulacyjnej połączonej ...

Partnership Instrument

Briefing 19-04-2017

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential ...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Noty tematyczne o UE 01-04-2017

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji UE. W jego skład wchodzą dwa organy sądownicze: właściwy Trybunał Sprawiedliwości i Sąd. Trybunał jest właściwy w sprawach dotyczących prawa Unii Europejskiej. Jego organy zapewniają dokonywanie prawidłowej wykładni i odpowiednie stosowanie prawodawstwa pierwotnego i wtórnego UE. Kontrolują one zgodność z prawem aktów instytucji unijnych i orzekają w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie obowiązków wynikających ...

Poszanowanie praw podstawowych w Unii Europejskiej

Noty tematyczne o UE 01-04-2017

Podstawę prawną w zakresie praw podstawowych w UE przez długi czas stanowiło zasadniczo zawarte w traktatach odniesienie do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Tym samym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od dawna ma znaczący udział w egzekwowaniu poszanowania praw człowieka w UE. Z chwilą wejścia w życie Traktatu z Lizbony ta podstawa prawna została rozszerzona na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, która uzyskała prawnie wiążący ...

Traktat z Lizbony nadaje wielkie znaczenie utworzeniu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wprowadził on kilka nowych istotnych elementów: bardziej skuteczną i demokratyczną procedurę podejmowania decyzji, która jest odpowiedzią na zlikwidowanie wcześniejszej struktury opartej na filarach, rozszerzenie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE oraz nową rolę parlamentów narodowych. Prawa podstawowe są umocnione Kartą praw podstawowych, która obecnie jest prawnie wiążąca w UE.

Judicial cooperation in civil matters

Noty tematyczne o UE 01-04-2017

Free movement of goods, services, capital and people cross-border is constantly on the increase. In civil matters having cross-border implications, the European Union is developing judicial cooperation, building bridges between the different legal systems. Its main objectives are legal certainty and easy and effective access to justice, implying identification of the competent jurisdiction, clear designation of the applicable law and speedy and effective recognition and enforcement procedures.