Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 24 wyniki

Each year, millions of live animals are transported by road, sea, rail and air within, and to or from, the European Union, for a number of reasons, such as slaughter, fattening or breeding. To protect their welfare during those journeys, the EU adopted Regulation 1/2005 on the protection of animals during transport. An evaluation of the regulation showed that, when correctly implemented and enforced, it had a positive impact on the welfare of animals. However, in some areas weaknesses still persist ...

On 11 April 2018, the European Commission published a proposal for a new directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers. Currently, consumer organisations or independent public bodies can bring actions in the name of consumers in courts or before administrative authorities to stop infringements of consumer legislation. According to the proposal, they would be able to demand compensation for consumers as well. The co-legislators adopted a new directive ...

This study assesses the implementation of the EU fisheries control system under the current Regulation (EC) No 1244/2009. It focuses on the infringement procedures, sanctions and the application of the point system for serious infringements by Member States from 2014 to 2019. The research shows results based on interviews and survey replies by 17 out of 22 coastal Member States. And it presents case studies for the following seven countries: Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, Lithuania and ...

European consumers enjoy a high level of rights, but when the rules protecting them are broken, they need to be enforced. The main goals of enforcement are to prevent and punish infringements, and to enable consumers harmed by infringements to get wrongs put right (consumer redress). In the 2019 consumer conditions scoreboard poll, one in five consumers said that they had encountered problems when buying a product or service in the previous 12 months. However, whereas two thirds of them had complained ...

On 11 April 2018, the European Commission adopted a proposal for a directive on better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules, as part of its 'new deal for consumers' package of measures. The proposal followed a fitness check of consumer legislation and an evaluation of the Consumer Rights Directive that showed that EU consumer legislation could benefit from certain aspects being clarified and brought into line with the reality of the digital economy. Following negotiations ...

Ochrona sygnalistów

W skrócie 10-04-2019

Proponowane nowe rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia unijnego prawa obejmuje szeroką gamę przepisów UE, w tym dotyczących prania pieniędzy, opodatkowania przedsiębiorstw, ochrony danych, ochrony interesów finansowych Unii, bezpieczeństwa żywności i produktów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego. Głosowanie w Parlamencie nad zatwierdzeniem kompromisowego tekstu wniosku ma się odbyć na ostatniej sesji plenarnej w tej kadencji.

W ramach działań mających poprawić przestrzeganie zasad ochrony konsumentów Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Wniosek, stanowiący część „nowego ładu dla konsumentów”, ma umożliwić konsumentom w całej UE wnoszenie powództw przedstawicielskich, aby domagać się odszkodowania od przedsiębiorstw naruszających ich prawa. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad stanowiskiem w pierwszym czytaniu ...

Since 2003, national competition authorities (NCAs) have boosted the enforcement of EU competition and antitrust rules significantly. However, each year losses of €181-320 billion accrue because of undiscovered cartels, which increase prices by between 17 % and 30 % on average. In March 2017, the Commission proposed a new directive to ensure that all NCAs have effective investigation and decision-making tools, could impose deterrent fines, and have well-designed leniency programmes and enough resources ...

EU consumer protection rules

Briefing 10-07-2018

The IA is aimed at underpinning new legislation in the field of consumer protection, as called for in various European Parliament resolutions. It represents a considerable body of work, based on extensive evaluation and consultation. Methodological weaknesses include the narrow range of options to calibrate the evaluation findings. Secondly, there are some presentation issues, which do not facilitate consideration of the Commission’s choices. For instance, the large space devoted to consultation ...

Komisja Europejska zaproponowała przegląd rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w celu rozszerzenia jego zakresu i wzmocnienia uprawnień organów krajowych współpracujących ze sobą w sprawach naruszeń unijnego prawa konsumenckiego o charakterze transgranicznym. W wyniku trzech rund negocjacji trójstronnych w czerwcu 2017 r. osiągnięto wstępne porozumienie, które zostanie poddane pod głosowanie w pierwszym czytaniu na listopadowym posiedzeniu plenarnym.