Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 3 z 3 wyniki

This in-depth analysis, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, provides an update to the prior study considering the impact of Brexit on EU-27 and UK citizens. In particular, this analysis considers the citizens’ part of the Draft Withdrawal Agreement (DWA) which was agreed between the UK and the EU on 19 March 2018 and endorsed by the European Council on 23 March 2018. It highlights those situations ...

W studium opisano powiązania między transportem a włączeniem społecznym, o których mowa w najnowszym piśmiennictwie, oraz przedstawiono dowody dotyczące grup społecznych, które są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne i wykluczenie w zakresie transportu. Ponadto opisano przykłady dobrych praktyk w zakresie poprawy dostępności transportu publicznego dla najsłabszych grup użytkowników; przykłady te służą uzyskaniu pewnych wskazówek, jeśli chodzi o zwiększenie roli UE w ułatwianiu uwzględniania ...

Labour Market Supports are government interventions that provide financial assistance to individuals in difficult labour market circumstances: to compensate them for loss of wage or salary and to support them during job search, or to facilitate early retirement. Long-term unemployed are those who were registered as unemployed throughout the last 12 months.