Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 15 wyniki

On 14 February 2017, the European Commission adopted a proposal amending Regulation (EU) No 182/2011 (the 'Comitology Regulation') in order to increase the transparency and accountability of the decision-making process leading to the adoption of implementing acts. The main elements of the proposal include amending the voting rules for the Appeal Committee (AC) in order to reduce the risk of a no opinion scenario and to clarify the positions of the Member States, providing for the possibility of a ...

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z własnej inicjatywy w sprawie unii bankowej w 2019 r. ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej. Odnosi się ono do pojawiających się wyzwań i rzeczywistego ryzyka dla europejskiego sektora bankowego: podkreśla się w nim rolę tego sektora w finansowaniu gospodarki realnej, a także porusza kwestie ostrożnościowe oraz zasady restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W sprawozdaniu ponownie stwierdza się potrzebę ukończenia ...

Podczas pierwszej sesji plenarnej w marcu Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (2019), przyjęte przez Komisję Gospodarczą i Monetarną. W sprawozdaniu podkreślono rosnące znaczenie międzynarodowego wymiaru polityki konkurencji w zglobalizowanym świecie oraz wyzwań wynikających z cyfryzacji gospodarki. Zwrócono w nim również uwagę na kwestie związane z efektywnością instrumentów polityki konkurencji, a także na sposób, w jaki mogą one wspierać Europejski ...

This briefing was requested by the FEMM Committee for an Inter-parliamentary Committee Meeting to be held on 5 March 2020 in connection with International Women's Day on 8 March 2020. This thematic briefing concentrates on women and the economy, violence against women, women and climate change, and the backlash against women's rights and gender equality.

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej ...

Policy Department A provides high-quality expertise, up-to-date analysis and independent research to the committees it supports: ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO. This brochure focuses on the Policy Department services for the ITRE Committee.

Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO. Niniejsza broszura dotyczy usług Departamentu Tematycznego dla komisji IMCO.

Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO. Niniejsza broszura dotyczy usług Departamentu Tematycznego dla komisji ENVI.

Policy Department A provides high-quality expertise, up-to-date analysis and independent research to the committees it supports: ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO. This brochure focuses on the Policy Department services for the EMPL Committee.

This study reviews current and emerging issues for Cohesion Policy to support the work agenda of the European Parliament’s Committee for Regional Development during its new mandate for 2019-2024. The analysis focuses on issues relating to the committee’s competences and concludes by highlighting key policy themes and political questions for the debate on Cohesion Policy in 2021-27.