Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 47 wyniki

This study examines the extent and nature of fraud in EU funds under shared management. It then examines the measures currently being implemented at the EU level and by Member States to help tackle the problem. A number of good practices are identified. The study concludes with recommendations to help strengthen the effort to reduce fraud in EU funds under shared management. This document was prepared for the Policy Department at the request of the Budgetary Control Committee.

The European Union's 2021 2027 multiannual financial framework (MFF) and the Next Generation EU recovery instruments provide financial resources amounting to €1.8 trillion. However, the EU can only achieve the ambitious objectives of these budgetary instruments if its financial interests are better protected. Parliament's Budgetary Control (CONT) Committee has adopted an own-initiative report highlighting the risk of fraud and conflict of interest arising from the increasing presence of oligarchic ...

The research, which focused on a sample of 14 EU Member States (BG, CZ, ES, FR, FI, DE, GR, HU, IT, LU, LV, MT, SE and SK), involved a combination of desk-research, interviews and quantitative modelling. The study considered the impact of organised crime on EU expenditure (e.g. Cohesion Funds) as well EU revenues (e.g. VAT own resources).

On 3 September 2020, the European Commission published its 31st annual report on the fight against fraud affecting EU financial interests, covering the year 2019. In total, 11 726 irregularities were reported to the Commission, 2 % fewer than in 2018. They involved approximately €1.6 billion, 34 % less than in the previous year. Parliament's Committee on Budgetary Control has adopted a report on the Commission's annual report, which is due to be discussed and voted during the July plenary session ...

Value added tax (VAT) fraud has an extensive impact on the European Union (EU) budget. As missing trader intra-community (MTIC) fraud is the biggest kind of VAT fraud it would be beneficial to fight this kind of fraud to a larger extent.

Notes from the workshop on Use of big data and AI in fighting corruption and misuse of public funds - good practice, ways forward and how to integrate new technology into contemporary control framework. The workshop took place on 23 February 2021.

Ustanowienie Prokuratury Europejskiej (EPPO) w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie EPPO wymaga dostosowania rozporządzenia regulującego dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF w odniesieniu do współpracy z EPPO i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF. W grudniu Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie w sprawie ...

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018. W sprawozdaniu podkreślono między innymi rolę banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także jego przyszłą rolę jako banku klimatycznego UE. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę poprawy skuteczności i synergii w odniesieniu do Europejskiego Funduszu na ...

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad sprawozdaniem Komisji Budżetowej z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w 2019 r. W sprawozdaniu podkreślono między innymi, że EBI musi skupić się w większym stopniu na klimacie, digitalizacji i sprawiedliwej transformacji; dalej inwestować w UE i poza nią; udzielać stałego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz spółkom o średniej kapitalizacji oraz zapewnić lepsze zarządzanie i większą przejrzystość. ...

In October 2019, the European Commission published its annual report on the fight against fraud affecting EU financial interests in 2018. In total, 11 638 fraudulent and non-fraudulent irregularities were reported to the Commission in 2018, 25 % fewer than in 2017. They involved approximately €2.5 billion, a value that remained stable in comparison with 2017. The Committee on Budgetary Control has adopted a report on the Commission's annual report, which is due to be voted during the July plenary ...