Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 17 wyniki

This paper updates and summarises earlier briefings on the Wirecard case, ahead of a public hearing on 23 March organised by the JURI and ECON Committees of the European Parliament. It also describes the most recent developments on the basis of information available in the public domain.

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions, takes stock and assesses the existing rules and policies on conflicts of interests in EU agencies and examines whether, and/or how, scrutiny can be improved and whether there is a need to streamline and enhance the coherence of the various rules in place.

Highlights of the April II plenary session (the last of the current legislature) included debates on the conclusions of the April 2019 European Council meeting on the withdrawal of the UK from the European Union, and the final debate in the series on the future of Europe with the Prime Minister of Latvia, Kisjanis Karins. Important debates also took place on the rule of law in Romania; failure to adopt an EU digital services tax; protecting the European elections against international cybersecurity ...

Ochrona sygnalistów

W skrócie 10-04-2019

Proponowane nowe rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia unijnego prawa obejmuje szeroką gamę przepisów UE, w tym dotyczących prania pieniędzy, opodatkowania przedsiębiorstw, ochrony danych, ochrony interesów finansowych Unii, bezpieczeństwa żywności i produktów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego. Głosowanie w Parlamencie nad zatwierdzeniem kompromisowego tekstu wniosku ma się odbyć na ostatniej sesji plenarnej w tej kadencji.

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament zamierza poddać pod głosowanie kwestię absolutorium dla agencji UE i wspólnych przedsięwzięć z wykonania budżetu na 2016 r. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu (CONT) proponuje udzielić absolutorium wszystkim wspólnym przedsięwzięciom i agencjom, z wyjątkiem Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Komisję śledczą Parlamentu Europejskiego do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (komisja PANA) powołano w czerwcu 2016 r. Jej sprawozdanie i zalecenia, przedłożone celem przyjęcia podczas grudniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, otwierają drogę do dalszych działań monitorujących i następczych.

The highlights of the October II plenary session included a debate on the conclusions of the last European Council meeting and the presentation of a new agenda for EU leaders, as well as the presentation of the 2018 Commission work programme. Members paid tribute to Daphne Caruana Galizia, the Maltese journalist killed in a car bomb explosion on 16 October.

Ochrona sygnalistów na poziomie UE

W skrócie 23-10-2017

W październiku Parlament Europejski będzie omawiał sprawozdanie z własnej inicjatywy na temat prawnie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów. Okazali się oni być podstawowym źródłem informacji na temat działań przynoszących szkodę interesowi publicznemu. W sprawozdaniu wezwano Komisję do przestawienia przekrojowego wniosku ustawodawczego w sprawie skutecznej ochrony sygnalistów w UE.

This study deals with the prevalence of corruption in the EU and describes the action taken to address the problem. It focuses on initiatives and policies implemented by governments at national, regional and local levels in eight selected Member States ranging from north to south and from west to east: Finland, the United Kingdom, France, Germany, Italy, Croatia, Romania and Bulgaria. The perception of corruption among citizens, the legal, institutional and policy framework, as well as some best ...

This paper was drafted under supervision of the Economic Governance Support Unit. Misconduct (conduct) risk may be defined as the risk of losses to an institution arising from an inappropriate supply of financial services, including cases of willful or negligent misconduct. Based on EBA data, it generates the vast majority of operational risks expected by Europe’s top banks (€71bn according to the 2016 stress test). According to public-domain figures, misconduct costs have been rising strongly for ...