Szukaj

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla 10 z 380 wyniki

Wydajne i przejrzyste wydatkowanie środków z budżetu UE ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia należytej realizacji polityki UE i uzyskania poparcia obywateli dla Unii. Rozdrobnienie systemów sprawozdawczości stosowanych w całej UE utrudnia jednak kontrolę sposobu, w jaki środki te są wydawane. Aby zaradzić tej sytuacji, Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego (CONT) sporządziła sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, w którym zwróciła się do Komisji o przedłożenie ...

W marcu 2021 r. Komisja Europejska zapowiedziała wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany rozporządzenia finansowego UE, aby dostosować je do wieloletnich ram finansowych na lata 2021 2027 i Next Generation EU. W oczekiwaniu na wnioski Komisji w sprawozdaniu z własnej inicjatywy sporządzonym przez właściwe komisje Parlamentu Europejskiego jasno wyrażono oczekiwania co do większej roli Parlamentu w kontroli budżetowej funduszy Next Generation EU oraz uwzględnienia w rozporządzeniu finansowym warunkowości ...

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The European Union has decentralised a number of functions, locating agencies across the European Union. The are many factors influencing the choice of the seat(s) of an agency, including the political aim to evenly distribute the agencies. However, the location of an agency has an impact on its capacity to perform its duties effectively and efficiently. This report analyses whether the agency locations fulfil the necessary criteria.

The Analytical Study suggests that the seven EU agencies in the health and safety field demonstrate strong European added value and that this is widely recognised by Member States and other stakeholders including business. The agencies have played an important role in the COVID-19 pandemic. More generally. the study concludes that the cost of ‘non-agencies’, i.e. a situation where the agencies ceased to exist, would be higher to the European Commission, national authorities and business than the ...

The Management Boards of the EU decentralised agencies have a key role in ensuring the agencies’ good governance. This study examines the established practices of the Management Boards. In particular, it assesses how effective and efficient the Boards’ working methods are and the main factors affecting their performance. The study investigates key governance issues including the size and composition of the Boards, the representation of different interests, the decision-making rules, the effectiveness ...

The Next Generation EU programme is radically changing the way the EU finances itself and interacts with financial markets, due to its ambitious and groundbreaking new public debt programme. The European Commission has thus adopted a totally new, diversified borrowing strategy, similar to that of other major issuers, to raise money safely, reliably and in a cost-effective manner. EU debt therefore has to be attractive to financial markets and maintain a strong credit rating.

W kwietniu 2021 r. Parlament Europejski postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu Radzie Europejskiej i Radzie absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. i przedstawił szereg uwag. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu ponownie zbadała sytuację i w swoim drugim sprawozdaniu zaleca, aby nie udzielić absolutorium tym dwóm instytucjom. Głosowanie nad drugim sprawozdaniem w sprawie absolutorium zaplanowano na drugą sesję plenarną w październiku.

W kwietniu 2021 r. Parlament Europejski postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. i przedstawił szereg uwag. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu zbadała ponownie sytuację i w swoim drugim sprawozdaniu zaleca obecnie udzielenie absolutorium. Niemniej jednak komisja zaleca „zamrożenie” części budżetu Agencji, podkreślając potrzebę szybkiego zajęcia się pozostającymi do rozwiązania kwestiami dotyczącymi ...

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.