10

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

The European Parliament after Brexit

14-01-2020

Once the withdrawal of the United Kingdom from the EU becomes legally effective, 73 EP seats will become vacant. Twenty-seven of these seats will be re-distributed among 14 Member States. The remaining 46 seats would be available for potential EU enlargements and/or for the possible future creation of a transnational constituency.

Once the withdrawal of the United Kingdom from the EU becomes legally effective, 73 EP seats will become vacant. Twenty-seven of these seats will be re-distributed among 14 Member States. The remaining 46 seats would be available for potential EU enlargements and/or for the possible future creation of a transnational constituency.

Continuation of work in progress from last term

28-06-2019

With European elections held on 23-26 May 2019, the eighth parliamentary term formally ends on 1 July 2019, a day before the constituent part-session of the newly elected Parliament. Despite the efforts of the co-legislators, agreement could not be found on a number of legislative proposals before the end of the parliamentary term, and these form a major part of the business that needs to be picked up again in the new term. In order to ensure continuity in its work, therefore, Parliament has adopted ...

With European elections held on 23-26 May 2019, the eighth parliamentary term formally ends on 1 July 2019, a day before the constituent part-session of the newly elected Parliament. Despite the efforts of the co-legislators, agreement could not be found on a number of legislative proposals before the end of the parliamentary term, and these form a major part of the business that needs to be picked up again in the new term. In order to ensure continuity in its work, therefore, Parliament has adopted rules on how to deal with unfinished files.

European political parties and political foundations – Statute and funding

07-09-2018

On 13 September 2017, the European Commission adopted a proposal to amend the rules on the statute and funding of European political parties and European political foundations. The proposal aimed to revise the existing, 2014, regulation ahead of the 2019 European elections, to address specific loopholes. The limited number of proposed amendments focus on providing more transparency, improving democratic legitimacy and strengthening enforcement. However, a more thorough revision will be considered ...

On 13 September 2017, the European Commission adopted a proposal to amend the rules on the statute and funding of European political parties and European political foundations. The proposal aimed to revise the existing, 2014, regulation ahead of the 2019 European elections, to address specific loopholes. The limited number of proposed amendments focus on providing more transparency, improving democratic legitimacy and strengthening enforcement. However, a more thorough revision will be considered at a later date. Stakeholders shared the view that the 2014 regulation needs revising in advance of the 2019 European elections. Furthermore, the proposal came as a direct response to the European Parliament resolution of 15 June 2017, which called for the revision of the current legislation. Following agreement in trilogue in March 2018, the new regulation entered into force on 4 May 2018. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

27-06-2018

Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma wyrazić zgodę na projekt decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r. ustanawiający wspólne zasady dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nowe przepisy określą między innymi minimalny próg w wysokości od 2% do 5% dla okręgów z liczbą co najmniej 35 mandatów.

Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma wyrazić zgodę na projekt decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r. ustanawiający wspólne zasady dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nowe przepisy określą między innymi minimalny próg w wysokości od 2% do 5% dla okręgów z liczbą co najmniej 35 mandatów.

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

11-04-2018

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne są obecnie regulowane rozporządzeniem UE z 2014 r., które nadaje europejskim partiom politycznym osobowość prawną, umożliwiając im dostęp do finansowania z budżetu UE. We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmiany obowiązującego rozporządzenia i usunięcia pewnych niedociągnięć przed wyborami europejskimi, które odbędą się w 2019 r. Parlament Europejski ma głosować nad tym wnioskiem podczas kwietniowej sesji ...

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne są obecnie regulowane rozporządzeniem UE z 2014 r., które nadaje europejskim partiom politycznym osobowość prawną, umożliwiając im dostęp do finansowania z budżetu UE. We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmiany obowiązującego rozporządzenia i usunięcia pewnych niedociągnięć przed wyborami europejskimi, które odbędą się w 2019 r. Parlament Europejski ma głosować nad tym wnioskiem podczas kwietniowej sesji plenarnej.

Walka z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych

05-12-2017

Dyrektywa 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, przyjęta w grudniu 2011 r., ustanawia minimalne normy dotyczące definiowania takich przestępstw i kar za nie, jak również przepisy służące lepszemu zapobieganiu takim przestępstwom i lepszej ochronie ofiar. Podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem w sprawie stosowania dyrektywy.

Dyrektywa 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, przyjęta w grudniu 2011 r., ustanawia minimalne normy dotyczące definiowania takich przestępstw i kar za nie, jak również przepisy służące lepszemu zapobieganiu takim przestępstwom i lepszej ochronie ofiar. Podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem w sprawie stosowania dyrektywy.

World Day Against Child Labour

09-06-2017

The International Labour Organization (ILO) introduced the World Day Against Child Labour in 2002, as part of their efforts to eradicate this unacceptable phenomenon. The day is observed each year on 12 June, and this year the focus will be on the impact of conflicts and disasters. It is also an opportunity to consider what measures have been taken at international and EU level to prevent child labour, and with what success.

The International Labour Organization (ILO) introduced the World Day Against Child Labour in 2002, as part of their efforts to eradicate this unacceptable phenomenon. The day is observed each year on 12 June, and this year the focus will be on the impact of conflicts and disasters. It is also an opportunity to consider what measures have been taken at international and EU level to prevent child labour, and with what success.

Regulation of lobbying across the EU

07-12-2016

The infographic illustrates in broad terms the differences between Member States’ approaches to regulating lobbying (legislation or soft-regulation), as well as the existence of codes of conduct for lobbyists (either provided for by legislation, or through self-regulation by lobbyists’ organisations), and registers of lobbyists (mandatory or voluntary).

The infographic illustrates in broad terms the differences between Member States’ approaches to regulating lobbying (legislation or soft-regulation), as well as the existence of codes of conduct for lobbyists (either provided for by legislation, or through self-regulation by lobbyists’ organisations), and registers of lobbyists (mandatory or voluntary).

Ratification of international agreements by EU Member States

29-11-2016

International agreements play a crucial role in defining international relations, and are a source of conventional international law. The Vienna Convention on the Law of Treaties defines a treaty as 'an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation'.

International agreements play a crucial role in defining international relations, and are a source of conventional international law. The Vienna Convention on the Law of Treaties defines a treaty as 'an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation'.

Public expectations and EU policies - Security and defence policy

30-06-2016

Decisions on security and defence policy are, most of the time, taken by the EU-28's national governments and usually without public scrutiny. Yet, almost two thirds of EU citizens would like the EU to intervene in this policy area more than it does at present. Since the introduction of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) in the Treaty of Maastricht, the EU has made substantial progress in assuming its role as a regional security provider. Although significantly strengthened by the Treaty ...

Decisions on security and defence policy are, most of the time, taken by the EU-28's national governments and usually without public scrutiny. Yet, almost two thirds of EU citizens would like the EU to intervene in this policy area more than it does at present. Since the introduction of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) in the Treaty of Maastricht, the EU has made substantial progress in assuming its role as a regional security provider. Although significantly strengthened by the Treaty of Lisbon, this policy area continues to be hampered by the Member States' lack of will to make better use of the existing legal framework, and by inadequate funding mechanisms.

Planowane wydarzenia

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Inne wydarzenie -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Przesłuchanie -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Przesłuchanie -
FEMM LIBE

Partnerzy