17

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Usługi departamentów tematycznych (ECON w centrum uwagi)

14-06-2019

Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO. Niniejsza broszura dotyczy usług Departamentu Tematycznego dla komisji ECON.

Departament Tematyczny A zapewnia wysokiej jakości wiedzę specjalistyczną, aktualne analizy i niezależne badania komisjom, które obsługuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE i IMCO. Niniejsza broszura dotyczy usług Departamentu Tematycznego dla komisji ECON.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Podatki pośrednie

01-02-2018

Do podatków pośrednich zalicza się podatek od wartości dodanej (VAT) i podatki akcyzowe od alkoholu, tytoniu i energii. Wspólny system podatku VAT zasadniczo obejmuje towary i usługi nabywane i sprzedawane do celów użytkowych i konsumpcyjnych w UE. Podatkom akcyzowym podlega sprzedaż lub użytkowanie pewnych wyrobów. Działania legislacyjne UE zmierzają do koordynacji i ujednolicenia przepisów dotyczących podatku VAT oraz do harmonizacji akcyz od alkoholu, tytoniu i energii, aby zapewnić prawidłowe ...

Do podatków pośrednich zalicza się podatek od wartości dodanej (VAT) i podatki akcyzowe od alkoholu, tytoniu i energii. Wspólny system podatku VAT zasadniczo obejmuje towary i usługi nabywane i sprzedawane do celów użytkowych i konsumpcyjnych w UE. Podatkom akcyzowym podlega sprzedaż lub użytkowanie pewnych wyrobów. Działania legislacyjne UE zmierzają do koordynacji i ujednolicenia przepisów dotyczących podatku VAT oraz do harmonizacji akcyz od alkoholu, tytoniu i energii, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Opodatkowanie bezpośrednie: podatek od osób fizycznych i prawnych

01-02-2018

Podatek bezpośredni nie jest uregulowany bezpośrednio w prawie europejskim. Jednak szereg dyrektyw oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ustanawiają ujednolicone standardy opodatkowania dochodów osób prawnych i fizycznych. Ponadto podejmowane są działania na rzecz zapobiegania zarówno uchylaniu się od opodatkowania, jak i podwójnemu opodatkowaniu.

Podatek bezpośredni nie jest uregulowany bezpośrednio w prawie europejskim. Jednak szereg dyrektyw oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ustanawiają ujednolicone standardy opodatkowania dochodów osób prawnych i fizycznych. Ponadto podejmowane są działania na rzecz zapobiegania zarówno uchylaniu się od opodatkowania, jak i podwójnemu opodatkowaniu.

Ogólna polityka podatkowa

01-02-2018

Władztwo podatkowe należy do kompetencji państw członkowskich UE, które w tej dziedzinie przyznały UE jedynie ograniczone uprawnienia. Ponieważ polityka podatkowa UE ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku, harmonizacja opodatkowania pośredniego została przeprowadzona wcześniej niż harmonizacja opodatkowania bezpośredniego. Ostatnimi czasy zwalczanie szkodliwego uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania stało się priorytetowym obszarem polityki. Środki w dziedzinie ...

Władztwo podatkowe należy do kompetencji państw członkowskich UE, które w tej dziedzinie przyznały UE jedynie ograniczone uprawnienia. Ponieważ polityka podatkowa UE ma służyć zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku, harmonizacja opodatkowania pośredniego została przeprowadzona wcześniej niż harmonizacja opodatkowania bezpośredniego. Ostatnimi czasy zwalczanie szkodliwego uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania stało się priorytetowym obszarem polityki. Środki w dziedzinie opodatkowania muszą być przyjmowane przez państwa członkowskie jednomyślnie. Parlament Europejski ma prawo do wydawania opinii w dziedzinie opodatkowania, z wyjątkiem kwestii budżetowych, w przypadku których Parlament jest współprawodawcą.

Instytucje unii gospodarczej i walutowej

01-02-2018

Instytucje europejskiej unii gospodarczej i walutowej ponoszą główną odpowiedzialność za określanie europejskiej polityki pieniężnej, przepisów regulujących emisję euro i stabilność cen w UE. Tymi instytucjami są: EBC, ESBC, Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Eurogrupa oraz Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin).

Instytucje europejskiej unii gospodarczej i walutowej ponoszą główną odpowiedzialność za określanie europejskiej polityki pieniężnej, przepisów regulujących emisję euro i stabilność cen w UE. Tymi instytucjami są: EBC, ESBC, Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Eurogrupa oraz Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin).

Historia unii gospodarczej i walutowej

01-11-2017

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) powstała na skutek stopniowej integracji gospodarczej UE. Stanowi rozszerzenie jednolitego rynku UE i obejmuje wspólne uregulowania dotyczące produktów oraz swobodny przepływ towarów, kapitału, pracy i usług. W strefie euro, która obecnie obejmuje 19 państw członkowskich UE, wprowadzono wspólną walutę euro. Wszystkie 28 państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Danii, będą musiały wprowadzić euro po co najmniej dwuletnim okresie uczestniczenia w mechanizmie ...

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) powstała na skutek stopniowej integracji gospodarczej UE. Stanowi rozszerzenie jednolitego rynku UE i obejmuje wspólne uregulowania dotyczące produktów oraz swobodny przepływ towarów, kapitału, pracy i usług. W strefie euro, która obecnie obejmuje 19 państw członkowskich UE, wprowadzono wspólną walutę euro. Wszystkie 28 państw członkowskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Danii, będą musiały wprowadzić euro po co najmniej dwuletnim okresie uczestniczenia w mechanizmie kursowym II (ERM II) i po spełnieniu kryteriów konwergencji. Europejski Bank Centralny (EBC) ustanowił jednolitą politykę pieniężną, którą uzupełniają zbliżone polityki fiskalne i skoordynowane polityki gospodarcze. W UGW nie ma jednej instytucji odpowiedzialnej za politykę gospodarczą. Odpowiedzialność ta spoczywa na państwach członkowskich i różnych instytucjach UE.

Planowane wydarzenia

25-10-2021
European Gender Equality Week - October 25-28, 2021
Inne wydarzenie -
FEMM AFET DROI SEDE DEVE BUDG CONT ECON EMPL ITRE TRAN AGRI PECH CULT JURI PETI
25-10-2021
Ninth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, 25-26 October
Inne wydarzenie -
LIBE
26-10-2021
Investment Policy and Investment Protection Reform
Przesłuchanie -
INTA

Partnerzy