4

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment

18-11-2019

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides ...

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides diverse livelihoods as well as four fifths of the animal protein for more than 60 million people. At the level of biodiversity, the importance of this river for global nature is vital. The Mekong region is extremely vulnerable to the impacts of climate change and to the degradation of ecosystems. The uncontrolled growth of the population both in China and in Southeast Asia is exerting unsustainable pressure on the Mekong in terms of a massive exploitation of all kinds of resources linked to the River: water, food, wood, energy, especially recent infrastructure and hydropower development, together with deforestation, illegal wildlife trade and habitat fragmentation. Water scarcity leads to reduced agricultural productivity, unemployment and poverty Four countries (Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Vietnam) formed an intergovernmental agency in 1950, The Mekong River Commission (MRC), to defend the sustainable development of the Mekong River and to plan its future. The absence of China and Myanmar mitigates and erodes the effective dialogue of the MRC on the management of the River. The lack of implementing mechanisms denatures the organization itself..

Azja Południowa

01-01-2018

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie. Jest także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE, która dąży do zacieśnienia stosunków z krajami Azji Południowej, będąc ważnym graczem gospodarczym, a także głównym darczyńcą środków na rozwój oraz środków pomocowych, działającym na rzecz sprawniejszego tworzenia instytucji, demokracji, dobrych rządów i praw człowieka. UE jest także zaniepokojona problemami związanymi z bezpieczeństwem w tym regionie, w szczególności ...

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie. Jest także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE, która dąży do zacieśnienia stosunków z krajami Azji Południowej, będąc ważnym graczem gospodarczym, a także głównym darczyńcą środków na rozwój oraz środków pomocowych, działającym na rzecz sprawniejszego tworzenia instytucji, demokracji, dobrych rządów i praw człowieka. UE jest także zaniepokojona problemami związanymi z bezpieczeństwem w tym regionie, w szczególności konfliktem w Kaszmirze i sytuacją w Afganistanie.

Azja Wschodnia

01-01-2018

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie, a także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE. W Azji Wschodniej UE posiada trzech strategicznych partnerów: Chiny, Japonię i Republikę Korei. W regionie tym UE napotyka problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak zagrożenie jądrowe ze strony Korei Północnej czy spory morskie na Morzu Południowochińskim. Jest silnym graczem gospodarczym oraz ważnym dawcą środków pomocowych i środków na rozwój, wspiera tworzenie ...

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie, a także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE. W Azji Wschodniej UE posiada trzech strategicznych partnerów: Chiny, Japonię i Republikę Korei. W regionie tym UE napotyka problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak zagrożenie jądrowe ze strony Korei Północnej czy spory morskie na Morzu Południowochińskim. Jest silnym graczem gospodarczym oraz ważnym dawcą środków pomocowych i środków na rozwój, wspiera tworzenie instytucji, demokrację, praworządność i prawa człowieka.

Azja Południowo-Wschodnia

01-01-2018

UE zacieśnia stosunki z państwami Azji Południowo-Wschodniej i wspiera integrację regionalną ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Unia, która jest ważnym partnerem gospodarczym Azji Południowo-Wschodniej i z której płyną znaczne środki na pomoc rozwojową, wspiera tworzenie instytucji, rozwój demokracji, dobre sprawowanie władzy i poszanowanie praw człowieka.

UE zacieśnia stosunki z państwami Azji Południowo-Wschodniej i wspiera integrację regionalną ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Unia, która jest ważnym partnerem gospodarczym Azji Południowo-Wschodniej i z której płyną znaczne środki na pomoc rozwojową, wspiera tworzenie instytucji, rozwój demokracji, dobre sprawowanie władzy i poszanowanie praw człowieka.

Planowane wydarzenia

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Inne wydarzenie -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Przesłuchanie -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Przesłuchanie -
FEMM LIBE

Partnerzy