3

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Recovery and Resilience Facility: Key features and developments

06-10-2020

The Recovery and Resilience Facility is intended to be the Union's main tool in support of economic and social recovery from the consequences of the coronavirus pandemic. It will provide €672.5 billion in grants and loans as financial support over the coming years. The aim of the Facility is to promote economic, social and territorial cohesion and secure lasting recovery. In its 2021 annual sustainable growth strategy, the Commission set out strategic guidance for implementation of the Facility. ...

The Recovery and Resilience Facility is intended to be the Union's main tool in support of economic and social recovery from the consequences of the coronavirus pandemic. It will provide €672.5 billion in grants and loans as financial support over the coming years. The aim of the Facility is to promote economic, social and territorial cohesion and secure lasting recovery. In its 2021 annual sustainable growth strategy, the Commission set out strategic guidance for implementation of the Facility. Currently, the European Parliament, the Council and the Commission are committed to completing the Facility's design phase and ensuring its prompt entry into force.

State aid and the pandemic: How State aid can back coronavirus economic support measures

08-06-2020

The coronavirus pandemic and its financial and economic consequences have caused a major economic downturn, and the European Union (EU) has moved rapidly to respond with monetary and fiscal policy measures. The fiscal policy instruments deployed include the adaptation of State aid rules to the exceptional circumstances to allow Member States to support their economies by means of direct or indirect intervention. From a competition law point of view, measures that constitute State aid are in principle ...

The coronavirus pandemic and its financial and economic consequences have caused a major economic downturn, and the European Union (EU) has moved rapidly to respond with monetary and fiscal policy measures. The fiscal policy instruments deployed include the adaptation of State aid rules to the exceptional circumstances to allow Member States to support their economies by means of direct or indirect intervention. From a competition law point of view, measures that constitute State aid are in principle illegal, unless issued under an exemption, such as the De minimis Regulation or the General Block Exemption Regulation, subject to notification and European Commission approval. The State aid rules do, however, already allow for aid to compensate for damage caused by natural disasters and exceptional events, such as a pandemic. State aid can also be used to remedy serious disturbances to the economy. The temporary framework adopted by the Commission in March 2020 sets out temporary State aid measures that the Commission will consider compatible with the State aid rules, allowing Member States full flexibility in supporting their coronavirus-stricken economies. The temporary framework is in place to address Member States' various needs more effectively. The framework initially focused on measures to ensure liquidity. Since early April, it has been widened to include measures to support the economy and coronavirus-related medical investment, research and production, as well as measures to ease the social and tax liabilities of companies and the self-employed and measures to subsidise workers' wages. This is an update of a briefing published on 27 April 2020.

Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego

11-02-2020

Technologie telekomunikacyjne piątej generacji (5G) odegrają kluczową rolę w tworzeniu (do 2025 r.) europejskiego społeczeństwa gigabitowego. Cel, jakim jest objęcie nieprzerwanym zasięgiem łączności bezprzewodowej piątej generacji wszystkich obszarów miejskich, tras kolejowych i głównych dróg, można osiągnąć jedynie poprzez budowę bardzo gęstej sieci anten i przekaźników. Innymi słowy, liczba stacji bazowych dla wyższych częstotliwości i innych urządzeń znacznie wzrośnie. Nasuwa się w związku z ...

Technologie telekomunikacyjne piątej generacji (5G) odegrają kluczową rolę w tworzeniu (do 2025 r.) europejskiego społeczeństwa gigabitowego. Cel, jakim jest objęcie nieprzerwanym zasięgiem łączności bezprzewodowej piątej generacji wszystkich obszarów miejskich, tras kolejowych i głównych dróg, można osiągnąć jedynie poprzez budowę bardzo gęstej sieci anten i przekaźników. Innymi słowy, liczba stacji bazowych dla wyższych częstotliwości i innych urządzeń znacznie wzrośnie. Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy wyższe częstotliwości i miliardy dodatkowych połączeń, których wpływ – jak wynika z badań – będzie stale odczuwać cała populacja, w tym dzieci, nie będą oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzkie i na środowisko. Mając na uwadze, że naukowcy na ogół uważają, że takie fale radiowe nie stanowią zagrożenia dla ludności, dotychczasowe badania nie rozwiały wątpliwości związanych ze stałym narażeniem na działanie 5G. Dlatego część środowiska naukowego uważa, że potrzebne są dalsze badania nad ewentualnymi negatywnymi skutkami pól elektromagnetycznych i sieci 5G dla organizmów żywych, zwłaszcza pod kątem występowania u ludzi niektórych poważnych chorób. Ponadto warto by się zastanowić, czy przy dalszych badaniach nad skutkami sieci 5G nie byłaby konieczna współpraca badaczy z różnych dyscyplin, w szczególności medycyny i fizyki lub inżynierii. Obecne przepisy UE dotyczące narażenia na sygnały bezprzewodowe – zalecenie Rady w sprawie ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na działanie pól elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz) – zostały stworzone 20 lat temu i w związku z tym nie uwzględniają właściwości technicznych 5G.