5

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Budżet korygujący nr 7/2020: Aktualizacja dochodów (zasoby własne)

30-09-2020

Celem projektu budżetu korygującego nr 7/2020 (PBK 7/2020) jest aktualizacja budżetu po stronie dochodów z uwzględnieniem ostatnich zmian sytuacji gospodarczej. Ze względu na pandemię koronawirusa perspektywy dla gospodarki europejskiej znacznie się zmieniły od czasu przyjęcia budżetu. W PBK 7 proponuje się następujące korekty po stronie dochodów w budżecie na 2020 r.: aktualizację szacunków tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej i dochodzie narodowym ...

Celem projektu budżetu korygującego nr 7/2020 (PBK 7/2020) jest aktualizacja budżetu po stronie dochodów z uwzględnieniem ostatnich zmian sytuacji gospodarczej. Ze względu na pandemię koronawirusa perspektywy dla gospodarki europejskiej znacznie się zmieniły od czasu przyjęcia budżetu. W PBK 7 proponuje się następujące korekty po stronie dochodów w budżecie na 2020 r.: aktualizację szacunków tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej i dochodzie narodowym brutto. Dalsze aktualizacje dotyczą rabatu brytyjskiego, innych dochodów uwzględniających wpłacone grzywny i kary pieniężne do czerwca 2020 r., a także ujemne różnice kursowe. Parlament Europejski ma głosować nad stanowiskiem Rady w sprawie PBK nr 7/2020 podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej.

Sprawozdanie za 2018 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć finansowych

06-07-2020

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane ...

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane pod głosowanie podczas lipcowej sesji plenarnej.

Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – Komisja Europejska i agencje wykonawcze

11-05-2020

Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018. Pierwszym elementem tego procesu jest sprawozdanie obejmujące Komisję Europejską (w tym sześć agencji wykonawczych), która odpowiada za zarządzanie największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części ...

Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018. Pierwszym elementem tego procesu jest sprawozdanie obejmujące Komisję Europejską (w tym sześć agencji wykonawczych), która odpowiada za zarządzanie największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części budżetu ogólnego UE – ich podstawą jest umowa międzyrządowa. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) zaleca Parlamentowi udzielenie Komisji Europejskiej i wszystkim sześciu agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. Zaleca również udzielenie absolutorium z wykonania operacji europejskich funduszy rozwoju w 2018 r.

Natural resources and environment: Heading 3 of the 2021-2027 MFF

27-01-2020

Dedicated to programmes and funds supporting agriculture and maritime policy, and environment and climate change, Heading 3 is the second biggest in terms of funding in the European Commission proposal on the future multiannual financial framework (MFF) for 2021-2027. The two agricultural funds – the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) – are the main financial instruments for the common agricultural policy (CAP). They will continue to ...

Dedicated to programmes and funds supporting agriculture and maritime policy, and environment and climate change, Heading 3 is the second biggest in terms of funding in the European Commission proposal on the future multiannual financial framework (MFF) for 2021-2027. The two agricultural funds – the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) – are the main financial instruments for the common agricultural policy (CAP). They will continue to absorb the greater part of the financial resources under this heading. However, the European Commission proposes an amount of €324 284 million to cover both funds, which is a decrease of around €60 000 million (or 15 %) compared to the current MFF (2014-2020), after deducing current United Kingdom (UK) spending. The proposed European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) would amount to €5 448 million, which is 13 % less than in the current MFF, after deducting current UK spending. In its November 2018 resolution on the European Commission proposals for the new MFF, the European Parliament, raised the budget for agricultural and maritime policy back to the level of the current MFF (2014-2020), to €391 198 million. Where the European Commission proposes €4 828 million for the Programme for Environment & Climate Action (LIFE) for 2021-2027, Parliament's resolution increased this amount considerably, requesting an allocation of €6 442 million. Parliament has also asked for a new Energy Transition Fund, with a budget of €4 800 million for 2021-2027, to address the negative socio-economic impact on workers and communities affected by the transition from a coal and carbon dependent economy to a low-carbon economy. The Council has not yet adopted a position on the MFF proposal and national positions are divergent. However, according to the 'negotiating box' proposed by the Finnish Council Presidency, under Heading 3, the cuts in the budget for agriculture would represent a reduction of 13 % in spending, compared to the current MFF.

Discharge for 2017: Second reports for Council and EASO

17-10-2019

During the October II plenary session, the European Parliament is expected to vote on the second reports of the Committee on Budgetary Control concerning the discharge in respect of the Council’s accounts for the year 2017, as well as the implementation of the budget of the European Asylum Support Office. In both cases, Parliament had decided on 26 March 2019 to postpone the discharge decision for the 2017 financial year.

During the October II plenary session, the European Parliament is expected to vote on the second reports of the Committee on Budgetary Control concerning the discharge in respect of the Council’s accounts for the year 2017, as well as the implementation of the budget of the European Asylum Support Office. In both cases, Parliament had decided on 26 March 2019 to postpone the discharge decision for the 2017 financial year.

Planowane wydarzenia

02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Przesłuchanie -
AIDA
02-12-2020
Facilitating a healthy lifestyle: how to reduce cancer related lifestyle risk factors
Przesłuchanie -
BECA
02-12-2020
Western Balkans and Belarus - Interparliamentary Committee Meeting
Inne wydarzenie -
AFET

Partnerzy