5

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

The scope of EU labour law: Who is (not) covered by key directives?

26-10-2020

This in-depth analysis examines the current EU labour law instruments for workers’ protection and highlights existing gaps in coverage which may require further action. It analyses a selection of directives in order to determine how non-standard workers are often excluded from their scope of application, and the extent to which newer instruments account for a broader variety of employment relationships. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life ...

This in-depth analysis examines the current EU labour law instruments for workers’ protection and highlights existing gaps in coverage which may require further action. It analyses a selection of directives in order to determine how non-standard workers are often excluded from their scope of application, and the extent to which newer instruments account for a broader variety of employment relationships. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies for the committee on Employment and Social Affairs (EMPL).

Study in focus; Employment and social situation in Germany

15-07-2020

The note provides a summary of key findings from the study of the labour market and social situation in Germany including major trends, policy responses and challenges for the future. The note covers aspects of the COVID-19 pandemic.

The note provides a summary of key findings from the study of the labour market and social situation in Germany including major trends, policy responses and challenges for the future. The note covers aspects of the COVID-19 pandemic.

Mitigating the employment and social effects of the Covid-19 pandemic

09-06-2020

The briefing reviews social and employment policy recommendations made by European and international organisations in relation to the coronavirus crisis.

The briefing reviews social and employment policy recommendations made by European and international organisations in relation to the coronavirus crisis.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

01-05-2018

Począwszy od lat 80. XX wieku UE przywiązuje dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W uchwalonym na szczeblu europejskim prawodawstwie określono minimalne normy dotyczące podstawowych standardów ochrony pracowników, przy czym państwa członkowskie mają możliwość utrzymania lub ustanowienia bardziej rygorystycznych środków. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążącym instrumentem, przez co zwiększyła znaczenie polityki ...

Począwszy od lat 80. XX wieku UE przywiązuje dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W uchwalonym na szczeblu europejskim prawodawstwie określono minimalne normy dotyczące podstawowych standardów ochrony pracowników, przy czym państwa członkowskie mają możliwość utrzymania lub ustanowienia bardziej rygorystycznych środków. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stała się prawnie wiążącym instrumentem, przez co zwiększyła znaczenie polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w prawodawstwie UE.

Zatrudnienie i polityka społeczna: zasady ogólne

01-01-2018

Na przestrzeni lat integracja europejska przyniosła istotne zmiany społeczne. Ostatnim tego przykładem jest ogłoszenie Europejskiego filaru praw socjalnych, który potwierdza zaangażowanie UE na rzecz lepszych warunków życia i pracy w całej UE.

Na przestrzeni lat integracja europejska przyniosła istotne zmiany społeczne. Ostatnim tego przykładem jest ogłoszenie Europejskiego filaru praw socjalnych, który potwierdza zaangażowanie UE na rzecz lepszych warunków życia i pracy w całej UE.