5

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus - Report of the High-Level Panel of Experts to the IMCO Committee

11-01-2016

The economic potential of the Single Market could reach, according to research carried out by the European Parliament, as much as one trillion euro per annum in additional GDP growth. Securing this economic 'bonus' requires a strategic approach, through which the EU would pursue a “genuine Single Market” and treat it is as a common asset.  Such a strategy implies leadership and new politics for the Single Market, involving the full commitment of Member States and their compliance in implementing ...

The economic potential of the Single Market could reach, according to research carried out by the European Parliament, as much as one trillion euro per annum in additional GDP growth. Securing this economic 'bonus' requires a strategic approach, through which the EU would pursue a “genuine Single Market” and treat it is as a common asset.  Such a strategy implies leadership and new politics for the Single Market, involving the full commitment of Member States and their compliance in implementing of EU law and removing the remaining obstacles. Six key recommendations are put forward to enhance the functioning of the Single market, focused on concepts of reframing, reengineering and retooling the Single Market.

Compendium of Initial Appraisals of European Commission Impact Assessments: July 2014 - December 2015

03-09-2015

The European Parliament's Ex-Ante Impact Assessment Unit routinely undertakes initial appraisals of Impact Assessments accompanying the European Commission's legislative proposals when they arrive in Parliament, to check that certain criteria are met and to identify their basic methodological strengths and weaknesses. The initial appraisals do not attempt to deal with the substance of the proposal and are drafted for informational and background purposes to assist the relevant parliamentary committee ...

The European Parliament's Ex-Ante Impact Assessment Unit routinely undertakes initial appraisals of Impact Assessments accompanying the European Commission's legislative proposals when they arrive in Parliament, to check that certain criteria are met and to identify their basic methodological strengths and weaknesses. The initial appraisals do not attempt to deal with the substance of the proposal and are drafted for informational and background purposes to assist the relevant parliamentary committee(s) and Members more widely in their work.The present volume is a compendium of all Initial Appraisals produced from July 2014 to December 2015.

Mapping the Cost of Non-Europe, 2014 -19 - Third edition (April 2015)

13-04-2015

This study brings together work in progress on a long-term project to identify and analyse the 'cost of non-Europe' in a number of policy fields. This concept, first pioneered by the European Parliament in the 1980s, is used here to quantify the potential efficiency gains in today's European economy from pursuing a series of policy initiatives recently advocated by Parliament - from a wider and deeper digital single market to better coordinated national and European policies for defence and development ...

This study brings together work in progress on a long-term project to identify and analyse the 'cost of non-Europe' in a number of policy fields. This concept, first pioneered by the European Parliament in the 1980s, is used here to quantify the potential efficiency gains in today's European economy from pursuing a series of policy initiatives recently advocated by Parliament - from a wider and deeper digital single market to better coordinated national and European policies for defence and development. The benefits may be measured principally in additional GDP generated or a more rational use of public resources. The latest analysis suggests that the European economy could be boosted by almost 1.6 trillion euro per year - or 12 per cent of EU-28  GDP (2014) - by such measures over time. The study is intended as a contribution to the on-going discussion about the European Union’s policy priorities over the current five-year institutional cycle, from 2014 to 2019.  

Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-2019: Second Edition - July 2014

15-07-2014

This study brings together work in progress on a long-term project to identify and analyse the 'cost of non-Europe' in a number of policy fields. This concept, first pioneered by the European Parliament in the 1980s, is used here to quantify the potential efficiency gains in today's European economy from pursuing a series of policy initiatives recently advocated by Parliament - from a wider and deeper digital single market to better coordinated national and European policies for defence and development ...

This study brings together work in progress on a long-term project to identify and analyse the 'cost of non-Europe' in a number of policy fields. This concept, first pioneered by the European Parliament in the 1980s, is used here to quantify the potential efficiency gains in today's European economy from pursuing a series of policy initiatives recently advocated by Parliament - from a wider and deeper digital single market to better coordinated national and European policies for defence and development. The benefits may be measured in additional GDP generated or a more rational use of public resources. The latest analysis suggests that the European economy could be boosted by some 990 billion euro per year - or 7.5 per cent of current GDP - by such measures over time. The study is intended as a contribution to the growing discussion about the European Union’s policy priorities over the coming five-year institutional cycle, from 2014 to 2019.

Zarys kosztów braku działań na poziomie europejskim 2014–2019

05-03-2014

Niniejsza ekspertyza stanowi efekt trwającego nadal długoterminowego projektu będącego próbą określenia i przeanalizowania kosztów braku działań na poziomie europejskim w określonych dziedzinach polityki. Koncepcja kosztów braku działań na poziomie europejskim, zapoczątkowana przez Parlament Europejski w latach 80. XX wieku, została zastosowana w celu określenia potencjalnego przyrostu wydajności w dzisiejszej gospodarce europejskiej w wyniku realizacji szeregu politycznych inicjatyw, za którymi ...

Niniejsza ekspertyza stanowi efekt trwającego nadal długoterminowego projektu będącego próbą określenia i przeanalizowania kosztów braku działań na poziomie europejskim w określonych dziedzinach polityki. Koncepcja kosztów braku działań na poziomie europejskim, zapoczątkowana przez Parlament Europejski w latach 80. XX wieku, została zastosowana w celu określenia potencjalnego przyrostu wydajności w dzisiejszej gospodarce europejskiej w wyniku realizacji szeregu politycznych inicjatyw, za którymi opowiedział się w ostatnim czasie Parlament Europejski, począwszy od pogłębionego i rozszerzonego jednolitego rynku do lepiej skoordynowanych krajowych i europejskich strategii na rzecz rozwoju i obrony. Korzyści działań mogą być określane poprzez osiągany dodatkowy PKB lub bardziej racjonalny przydział zasobów publicznych. Obecnie analiza wskazuje, że europejska gospodarka może z biegiem czasu wzrosnąć nawet o około 800 mld EUR, czyli 6% bieżącego PKB, dzięki zastosowaniu takich środków. Z założenia ekspertyza ta ma wnieść wkład w rozszerzającą się dyskusję na temat priorytetów politycznych Unii Europejskiej na kolejny pięcioletni cykl instytucjonalny przypadający na lata 2014–2019.

Planowane wydarzenia

15-03-2021
EPRS online Book Talk with Vivien Schmidt: Legitimacy and power in the EU
Inne wydarzenie -
EPRS
16-03-2021
EPRS online policy roundtable: New European Bauhaus
Inne wydarzenie -
EPRS
17-03-2021
Hearing on Responsibilities of transport operators and other private stakeholders
Przesłuchanie -
ANIT

Partnerzy