7

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultura

01-04-2018

Działania Unii Europejskiej w zakresie kultury stanowią uzupełnienie polityki kulturalnej państw członkowskich w różnych dziedzinach: na przykład w dziedzinie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego, współpracy z instytucjami kulturalnymi różnych państw czy też wspierania mobilności twórców kultury. Na sektor kultury wpływają także postanowienia traktatów nieobejmujące bezpośrednio kultury.

Działania Unii Europejskiej w zakresie kultury stanowią uzupełnienie polityki kulturalnej państw członkowskich w różnych dziedzinach: na przykład w dziedzinie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego, współpracy z instytucjami kulturalnymi różnych państw czy też wspierania mobilności twórców kultury. Na sektor kultury wpływają także postanowienia traktatów nieobejmujące bezpośrednio kultury.

Polityka audiowizualna i medialna

01-04-2018

Politykę audiowizualną UE regulują art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Głównym aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny polityki jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, która uległa zmianom w 2018 r. Najważniejszym instrumentem UE mającym na celu wspieranie tego sektora (zwłaszcza branży filmowej) jest podprogram MEDIA, będący częścią programu „Kreatywna Europa”. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wzywa się do poszanowania „wolności i pluralizmu ...

Politykę audiowizualną UE regulują art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Głównym aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny polityki jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, która uległa zmianom w 2018 r. Najważniejszym instrumentem UE mającym na celu wspieranie tego sektora (zwłaszcza branży filmowej) jest podprogram MEDIA, będący częścią programu „Kreatywna Europa”. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wzywa się do poszanowania „wolności i pluralizmu mediów”.

Sport

01-04-2018

Sport to dziedzina, w której UE własne kompetencje posiada dopiero od stosunkowo niedługiego czasu, mianowicie od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. UE odpowiada za opracowanie polityki opartej na przesłankach empirycznych, a także za wspieranie inicjatyw w dziedzinie współpracy i zarządzania z korzyścią dla aktywności fizycznej i sportu w całej Europie. Na lata 2014-2020 po raz pierwszy w ramach programu Erasmus+ ustanowiono specjalną linię budżetową, aby wspierać projekty i ...

Sport to dziedzina, w której UE własne kompetencje posiada dopiero od stosunkowo niedługiego czasu, mianowicie od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. UE odpowiada za opracowanie polityki opartej na przesłankach empirycznych, a także za wspieranie inicjatyw w dziedzinie współpracy i zarządzania z korzyścią dla aktywności fizycznej i sportu w całej Europie. Na lata 2014-2020 po raz pierwszy w ramach programu Erasmus+ ustanowiono specjalną linię budżetową, aby wspierać projekty i sieci w dziedzinie sportu.

Polityka komunikacyjna

01-04-2018

Podstawę prawną przewidującą potrzebę skutecznej komunikacji stanowi Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do otrzymywania informacji o sprawach europejskich. Instytucje UE opracowały szereg narzędzi i usług mających na celu stały kontakt ze społeczeństwem i informowanie opinii publicznej. Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej, zainaugurowanej oficjalnie w 2012 r., obywatele mogą wywierać bardziej bezpośredni wpływ na kształt nowego prawodawstwa ...

Podstawę prawną przewidującą potrzebę skutecznej komunikacji stanowi Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do otrzymywania informacji o sprawach europejskich. Instytucje UE opracowały szereg narzędzi i usług mających na celu stały kontakt ze społeczeństwem i informowanie opinii publicznej. Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej, zainaugurowanej oficjalnie w 2012 r., obywatele mogą wywierać bardziej bezpośredni wpływ na kształt nowego prawodawstwa i na kwestie europejskie.

Polityka audiowizualna i medialna

01-11-2017

Politykę audiowizualną UE regulują art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Głównym aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny polityki jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, która jest obecnie (2017 r.) poddawana przeglądowi. Najważniejszym instrumentem UE mającym wspierać ten sektor (zwłaszcza branżę filmową) jest podprogram MEDIA, będący częścią programu Kreatywna Europa. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wzywa się do poszanowania „wolności i pluralizmu ...

Politykę audiowizualną UE regulują art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Głównym aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny polityki jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, która jest obecnie (2017 r.) poddawana przeglądowi. Najważniejszym instrumentem UE mającym wspierać ten sektor (zwłaszcza branżę filmową) jest podprogram MEDIA, będący częścią programu Kreatywna Europa. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wzywa się do poszanowania „wolności i pluralizmu mediów”.

Planowane wydarzenia

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Inne wydarzenie -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Przesłuchanie -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Przesłuchanie -
AIDA

Partnerzy