9

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)

01-02-2018

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to zdecentralizowany i wielopoziomowy system organów mikro- i makroostrożnościowych mający na celu zapewnienie konsekwentnego i spójnego nadzoru finansowego w UE. Obejmuje on Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), trzy Europejskie Organy Nadzoru (EUNB, ESMA i EIOPA) oraz krajowe organy nadzoru. ESNF stale ewoluował, aby uwzględnić zmieniający się kontekst, w którym działa, w szczególności wprowadzenie unii bankowej, cel utworzeniu unii rynków kapitałowych ...

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to zdecentralizowany i wielopoziomowy system organów mikro- i makroostrożnościowych mający na celu zapewnienie konsekwentnego i spójnego nadzoru finansowego w UE. Obejmuje on Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), trzy Europejskie Organy Nadzoru (EUNB, ESMA i EIOPA) oraz krajowe organy nadzoru. ESNF stale ewoluował, aby uwzględnić zmieniający się kontekst, w którym działa, w szczególności wprowadzenie unii bankowej, cel utworzeniu unii rynków kapitałowych i wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.

Polityka w dziedzinie usług finansowych

01-02-2018

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Postępy na drodze do integracji były realizowane etapami: (1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); (2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); (3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); (4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); oraz (5) globalny kryzys finansowy i reforma ...

Usługi finansowe to zasadniczy element dążeń UE do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego zgodnie z zasadą swobodnego przepływu usług i kapitału. Postępy na drodze do integracji były realizowane etapami: (1) usunięcie krajowych barier wejścia (1957-1973); (2) harmonizacja polityki i przepisów państw członkowskich (1973-1983); (3) urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (1983-1992); (4) utworzenie wspólnego obszaru walutowego i okres przed kryzysem (1999-2007); oraz (5) globalny kryzys finansowy i reforma pokryzysowa (od 2007 r.). Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE oznacza szereg nowych wyzwań, które mogą mieć wpływ na sektor usług finansowych w UE i poza nią.

Polityka konkurencji

01-02-2018

Głównym celem unijnych reguł konkurencji jest umożliwienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii, będącego głównym czynnikiem zapewnienia dobrobytu obywateli UE, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. W związku z tym Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa reguły mające na celu zapobieganie ograniczaniu i zakłócaniu konkurencji na rynku wewnętrznym. Konkretniej, na mocy Traktatu zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami ...

Głównym celem unijnych reguł konkurencji jest umożliwienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii, będącego głównym czynnikiem zapewnienia dobrobytu obywateli UE, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. W związku z tym Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa reguły mające na celu zapobieganie ograniczaniu i zakłócaniu konkurencji na rynku wewnętrznym. Konkretniej, na mocy Traktatu zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami oraz nadużywanie pozycji rynkowej przez przedsiębiorstwa dominujące, co mogłoby negatywnie wpływać na handel między państwami członkowskimi. Ponadto Komisja Europejska (Komisja) kontroluje przypadki koncentracji i przejęć o wymiarze unijnym i może ich zakazać, jeżeli skutkowałyby znacznym ograniczeniem konkurencji. Ponadto pomoc państwa na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub produktów, która prowadzi do zakłócenia konkurencji, jest niedozwolona, chociaż w niektórych przypadkach może zostać dopuszczona. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków reguły konkurencji obowiązują również w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, usług publicznych i usług świadczonych w interesie ogólnym.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Planowane wydarzenia

01-03-2021
Decarbonising European industry: hydrogen and other solutions (online event)
Warsztat -
STOA
01-03-2021
Hearing on Transport of live animals in third countries
Przesłuchanie -
ANIT
01-03-2021
Exchange of views with HR/VP Josep Borrell
Przesłuchanie -
INGE

Partnerzy