6

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

TEMAT PRZEWODNI: Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy?

15-10-2014

Doświadczenie zawodowe jest wysoko cenione przez przedsiębiorstwa, a jego stanowi główną przeszkodę dla osób poszukujących pierwszej pracy. Wiele młodych osób wpada w błędne koło: nie mogą znaleźć pierwszej pracy, ponieważ nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. Wykazano, że programy przyuczania do zawodu znacznie przyczyniają się do zatrudnienia ludzi młodych, a ponadto to głównie dzięki nim w niektórych krajach europejskich bezrobocie młodzieży jest na niskim poziomie. Zarówno w komunikacie ...

Doświadczenie zawodowe jest wysoko cenione przez przedsiębiorstwa, a jego stanowi główną przeszkodę dla osób poszukujących pierwszej pracy. Wiele młodych osób wpada w błędne koło: nie mogą znaleźć pierwszej pracy, ponieważ nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. Wykazano, że programy przyuczania do zawodu znacznie przyczyniają się do zatrudnienia ludzi młodych, a ponadto to głównie dzięki nim w niektórych krajach europejskich bezrobocie młodzieży jest na niskim poziomie. Zarówno w komunikacie w sprawie nowego podejścia do edukacji, jak i w opublikowanym w 2013 r. komunikacie w sprawie bezrobocia osób młodych Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz światowej klasy kształcenia i szkolenia zawodowego mającego służyć podniesieniu jakości umiejętności zawodowych, a także na rzecz promowania uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym wysokiej jakości staży, przyuczania do zawodu i dwutorowych systemów kształcenia. Podobnie Parlament Europejski (PE), na wniosek Komisji Kultury i Edukacji (CULT), opublikował studium, w którym przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron dualnego systemu kształcenia oraz zbadano zmiany zachodzące w polityce krajów UE-28 w odniesieniu do wprowadzania lub usprawniania tego rodzaju uczenia się.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Polityka strukturalna i polityka spójności po traktacie lizbońskim

15-02-2010

Traktat lizboński niesie ze sobą konsekwencje dla polityki strukturalnej i polityki spójności. W niniejszej ekspertyzie dokonano analizy zmian w politykach należących do kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (zmiany o charakterze instytucjonalnym, proceduralnym, finansowym oraz zmiany podstawy prawnej).

Traktat lizboński niesie ze sobą konsekwencje dla polityki strukturalnej i polityki spójności. W niniejszej ekspertyzie dokonano analizy zmian w politykach należących do kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (zmiany o charakterze instytucjonalnym, proceduralnym, finansowym oraz zmiany podstawy prawnej).

Planowane wydarzenia

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Inne wydarzenie -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Przesłuchanie -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Przesłuchanie -
FEMM LIBE

Partnerzy