63

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Multiannual plan for small pelagic fish stocks in the Adriatic Sea

14-11-2020

Multiannual fisheries management plans are essential tools for the sustainable exploitation of marine resources, offering better predictability over time and a framework for improved cooperation between Member States at sea basin level. As part of a series of such plans adopted since the last reform of the common fisheries policy, the European Commission put forward, in February 2017, a proposal for a multiannual plan intended to manage fisheries of small pelagic fish stocks (anchovy and sardine) ...

Multiannual fisheries management plans are essential tools for the sustainable exploitation of marine resources, offering better predictability over time and a framework for improved cooperation between Member States at sea basin level. As part of a series of such plans adopted since the last reform of the common fisheries policy, the European Commission put forward, in February 2017, a proposal for a multiannual plan intended to manage fisheries of small pelagic fish stocks (anchovy and sardine) in the Adriatic Sea. These stocks, which have long been in a poor state, are exploited mainly by fishing vessels from Italy and Croatia, and to a smaller extent from Slovenia. They are managed under a complex legal framework at EU, regional and national level, which includes, since 2017, setting annual catch limits for the concerned Member States. With the multiannual plan for Adriatic small pelagic stocks, the Commission proposed, among other changes, to introduce a longer-term system of setting allowable catches - a major shift in fisheries management in this area, traditionally based on fishing effort. The Parliament examined the proposal and adopted a legislative resolution in November 2018, making significant modifications to the plan and opposing the proposed catch limits system. The Commission considered that the amended plan was not fit for purpose, and subsequently withdrew the proposal.

Umowa w sprawie połowów między UE a Senegalem

05-11-2020

Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów między UE a Republiką Senegalu. Protokół umożliwia statkom UE prowadzenie połowów w wodach Senegalu; ma jednocześnie propagować zrównoważoną politykę rybołówstwa i odpowiedzialną eksploatację zasobów rybnych na tym obszarze oraz wspierać Senegal w rozwijaniu krajowego sektora rybołówstwa.

Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów między UE a Republiką Senegalu. Protokół umożliwia statkom UE prowadzenie połowów w wodach Senegalu; ma jednocześnie propagować zrównoważoną politykę rybołówstwa i odpowiedzialną eksploatację zasobów rybnych na tym obszarze oraz wspierać Senegal w rozwijaniu krajowego sektora rybołówstwa.

Umowa w sprawie połowów między UE a Seszelami

05-11-2020

Umowa w sprawie połowów z Republiką Seszeli jest najważniejszą pod względem finansowym umową UE w sprawie połowów tuńczyka. Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie nowej umowy i protokołu wykonawczego gwarantującego statkom UE stały dostęp do jednego z najbogatszych łowisk w zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Umowa ma na celu umożliwienie dalszej współpracy między UE a Seszelami w celu promowania zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej ...

Umowa w sprawie połowów z Republiką Seszeli jest najważniejszą pod względem finansowym umową UE w sprawie połowów tuńczyka. Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie nowej umowy i protokołu wykonawczego gwarantującego statkom UE stały dostęp do jednego z najbogatszych łowisk w zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Umowa ma na celu umożliwienie dalszej współpracy między UE a Seszelami w celu promowania zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych na wodach Seszeli.

Umowa w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka

11-06-2020

Podczas czerwcowej sesji miesięcznej Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka. Protokół umożliwia statkom UE prowadzenie połowów tuńczyka na wodach Republiki Zielonego Przylądka i ma na celu promowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych, a także rozwój niebieskiej gospodarki w Republice Zielonego Przylądka.

Podczas czerwcowej sesji miesięcznej Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu wykonawczego do umowy w sprawie połowów między UE a Republiką Zielonego Przylądka. Protokół umożliwia statkom UE prowadzenie połowów tuńczyka na wodach Republiki Zielonego Przylądka i ma na celu promowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych, a także rozwój niebieskiej gospodarki w Republice Zielonego Przylądka.

Umowa w sprawie połowów między UE a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

11-06-2020

Statki rybackie UE od dawna prowadzą działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach dwustronnej umowy UE w sprawie rybołówstwa. Oczekuje się, że zawarcie nowego protokołu wykonawczego do tej umowy będzie przedmiotem głosowania w Parlamencie podczas czerwcowej sesji plenarnej. Protokół przewiduje prawa dostępu floty UE do połowów tuńczyka na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ponadto ma on na celu jest promowanie zrównoważonej ...

Statki rybackie UE od dawna prowadzą działalność na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach dwustronnej umowy UE w sprawie rybołówstwa. Oczekuje się, że zawarcie nowego protokołu wykonawczego do tej umowy będzie przedmiotem głosowania w Parlamencie podczas czerwcowej sesji plenarnej. Protokół przewiduje prawa dostępu floty UE do połowów tuńczyka na wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Ponadto ma on na celu jest promowanie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w regionie oraz wspieranie rozwoju lokalnego sektora rybołówstwa.

Umowa w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau

11-06-2020

Podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu do istniejącej umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau. Oprócz przyznawania uprawnień do połowów statkom UE na wodach Gwinei Bissau protokół ma na celu promowanie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz wspieranie wysiłków Gwinei Bissau na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki.

Podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu do istniejącej umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau. Oprócz przyznawania uprawnień do połowów statkom UE na wodach Gwinei Bissau protokół ma na celu promowanie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz wspieranie wysiłków Gwinei Bissau na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki.

Przedłużenie obowiązywania protokołu w sprawie połowów UE–Mauretania

11-05-2020

Umowa w sprawie połowów zawarta z Mauretanią i protokół wykonawczy do tej umowy – najbardziej znaczące w UE pod względem gospodarczym – są obecnie przedmiotem renegocjacji. Aby pozwolić UE na dalszą działalność połowową na wodach Mauretanii, po wygaśnięciu ostatniego protokołu Komisja zaproponowała przedłużenie go o maksymalnie jeden rok. Podczas majowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad wyrażeniem zgody na to przedłużenie.

Umowa w sprawie połowów zawarta z Mauretanią i protokół wykonawczy do tej umowy – najbardziej znaczące w UE pod względem gospodarczym – są obecnie przedmiotem renegocjacji. Aby pozwolić UE na dalszą działalność połowową na wodach Mauretanii, po wygaśnięciu ostatniego protokołu Komisja zaproponowała przedłużenie go o maksymalnie jeden rok. Podczas majowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad wyrażeniem zgody na to przedłużenie.

Bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean

01-04-2020

The eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna was long a symbol of overfishing and fisheries mismanagement. Over the past decade, the stock has recovered, following the rebuilding measures introduced by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). The European Union is now transposing the ICCAT recommendation to move from the recovery measures to a bluefin tuna management plan.

The eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna was long a symbol of overfishing and fisheries mismanagement. Over the past decade, the stock has recovered, following the rebuilding measures introduced by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). The European Union is now transposing the ICCAT recommendation to move from the recovery measures to a bluefin tuna management plan.

Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

17-02-2020

The IUU Regulation (1005/2008) is the core of the EU’s legal framework for action against global IUU fishing. Its primary objective is to prevent, deter and eliminate the trade of IUU-caught products into the EU. One of its key components is a multiple-step procedure for dealing with non-EU countries considered uncooperative in the fight against IUU fishing. Fourth edition. This infographic further updates an earlier one of February 2019. For more information on IUU fishing and the EU's IUU Regulation ...

The IUU Regulation (1005/2008) is the core of the EU’s legal framework for action against global IUU fishing. Its primary objective is to prevent, deter and eliminate the trade of IUU-caught products into the EU. One of its key components is a multiple-step procedure for dealing with non-EU countries considered uncooperative in the fight against IUU fishing. Fourth edition. This infographic further updates an earlier one of February 2019. For more information on IUU fishing and the EU's IUU Regulation 1005/2008 , see EPRS briefing: PE 614.598.

Autorzy zewnętrzni

CHAHRI, Samy

Umowa w sprawie połowów między UE a Gambią

10-12-2019

Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie z Republiką Gambii nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu wykonawczego do tej umowy. W umowie określono zaktualizowane ramy dwustronnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa, a w protokole przyznano statkom unijnym uprawnienia do połowów w wodach Gambii. Jego celem jest też propagowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w ...

Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie z Republiką Gambii nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu wykonawczego do tej umowy. W umowie określono zaktualizowane ramy dwustronnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa, a w protokole przyznano statkom unijnym uprawnienia do połowów w wodach Gambii. Jego celem jest też propagowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w regionie.

Planowane wydarzenia

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Przesłuchanie -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Przesłuchanie -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Przesłuchanie -
FISC

Partnerzy