2527

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

When and how to deactivate the SGP general escape clause?

15-01-2021

The unprecedented level of economic uncertainty requires clarifying the European fiscal rules. To avoid repeating the mistakes of the last crisis, the deactivation of the General Escape Clause should be state-dependent, not time-dependent and should take place only when 1) a reform of the SGP has been agreed upon, 2) the EU has returned to its pre-crisis level in terms of GDP per capita or employment. The state-dependent strategy should also apply at the country level.

The unprecedented level of economic uncertainty requires clarifying the European fiscal rules. To avoid repeating the mistakes of the last crisis, the deactivation of the General Escape Clause should be state-dependent, not time-dependent and should take place only when 1) a reform of the SGP has been agreed upon, 2) the EU has returned to its pre-crisis level in terms of GDP per capita or employment. The state-dependent strategy should also apply at the country level.

Autorzy zewnętrzni

Philippe MARTIN, Xavier RAGOT

European works councils (EWCs)

14-01-2021

European works councils (EWCs) represent over 17 million employees and are the first European representation of workers at company level. They facilitate the information, consultation and participation of employees with a focus on transnational issues. In times of crisis, including the COVID 19 crisis, relatively few workers lost their job in EU Member States with well-developed industrial relations systems where workers and their representatives have relatively strong rights.

European works councils (EWCs) represent over 17 million employees and are the first European representation of workers at company level. They facilitate the information, consultation and participation of employees with a focus on transnational issues. In times of crisis, including the COVID 19 crisis, relatively few workers lost their job in EU Member States with well-developed industrial relations systems where workers and their representatives have relatively strong rights.

Macro-Financial Assistance to EU Member States -January 2021

14-01-2021

This document provides regularly updated information on EU Member States which receive or received financial assistance from the ESM, the EFSF, the EFSM, the EU balance of payments assistance facility, other Member States and/or the IMF. Since August 2018 all financial assistance programmes to EU Member States have been concluded; therefore, the document focuses on the implementation of the enhanced surveillance framework for Greece and post-programme reviews for Ireland, Portugal, Romania, Cyprus ...

This document provides regularly updated information on EU Member States which receive or received financial assistance from the ESM, the EFSF, the EFSM, the EU balance of payments assistance facility, other Member States and/or the IMF. Since August 2018 all financial assistance programmes to EU Member States have been concluded; therefore, the document focuses on the implementation of the enhanced surveillance framework for Greece and post-programme reviews for Ireland, Portugal, Romania, Cyprus and Spain undertaken by the European Commission (EC) in liaison with the ECB (Post-Programme Surveillance, PPS), the IMF (Post-Programme Monitoring, PPM, and Article IV assessments) and the ESM (Early Warning System, EWS).

Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

13-01-2021

Unia Europejska (UE) przyczynia się do umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa głównie poprzez wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). To na tej polityce, zapisanej w Traktacie z Lizbony, opierają się w głównej mierze wspólne działania państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Parlament Europejski ma głosować nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym wdrażania WPBiO w 2020 r. na sesji plenarnej w styczniu 2021 r.

Unia Europejska (UE) przyczynia się do umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa głównie poprzez wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). To na tej polityce, zapisanej w Traktacie z Lizbony, opierają się w głównej mierze wspólne działania państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Parlament Europejski ma głosować nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym wdrażania WPBiO w 2020 r. na sesji plenarnej w styczniu 2021 r.

Przegląd rozporządzenia w sprawie egzekwowania przepisów

13-01-2021

Blokowanie od grudnia 2019 r. Organu Apelacyjnego przy Organie Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO) stwarza luki prawne w egzekwowaniu zasad handlu międzynarodowego. Aby je zlikwidować, Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie zakresu rozporządzenia (UE) nr 654/2014 dotyczącego wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego (dalej „rozporządzenie w sprawie egzekwowania przepisów”). Parlament Europejski na sesji plenarnej w styczniu ...

Blokowanie od grudnia 2019 r. Organu Apelacyjnego przy Organie Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO) stwarza luki prawne w egzekwowaniu zasad handlu międzynarodowego. Aby je zlikwidować, Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie zakresu rozporządzenia (UE) nr 654/2014 dotyczącego wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego (dalej „rozporządzenie w sprawie egzekwowania przepisów”). Parlament Europejski na sesji plenarnej w styczniu ma głosować w pierwszym czytaniu nad tekstem uzgodnionym z Radą w drodze rozmów trójstronnych.

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)

13-01-2021

Poprzez wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) Unia Europejska dąży do rozwijania stosunków i tworzenia partnerstw z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi lub światowymi w oparciu o wspólne zasady z zakresu praw człowieka, demokracji i podstawowych wolności. WPZiB faworyzuje wielostronne rozwiązania wspólnych problemów oparte na prawie międzynarodowym i na wartościach uznawanych przez społeczność międzynarodową. Na styczniowej sesji plenarnej Parlament ...

Poprzez wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) Unia Europejska dąży do rozwijania stosunków i tworzenia partnerstw z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi lub światowymi w oparciu o wspólne zasady z zakresu praw człowieka, demokracji i podstawowych wolności. WPZiB faworyzuje wielostronne rozwiązania wspólnych problemów oparte na prawie międzynarodowym i na wartościach uznawanych przez społeczność międzynarodową. Na styczniowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem rocznym w sprawie WPZiB za 2020 r.

Artificial intelligence in road transport - Cost of non-Europe report

13-01-2021

This report tries to establish what would be a lost economic benefit in terms of gross domestic product (GDP) and jobs not generated if no action were undertaken at EU level to address the existing gaps relating to liability and protection of users of AI systems in road transport. For these two aspects alone, the cost of non-Europe ranges between €231 097 and €275 287 million. This might have been even higher, however, had the scope of the quantitative analysis been broader. Cost of non-Europe reports ...

This report tries to establish what would be a lost economic benefit in terms of gross domestic product (GDP) and jobs not generated if no action were undertaken at EU level to address the existing gaps relating to liability and protection of users of AI systems in road transport. For these two aspects alone, the cost of non-Europe ranges between €231 097 and €275 287 million. This might have been even higher, however, had the scope of the quantitative analysis been broader. Cost of non-Europe reports analyse possibilities for realisation of a public common good through action at EU level. They try to identify areas that are expected to benefit from deepest EU integration and for which the EU's added value is potentially significant. Artificial intelligence (AI) deployment in road transport is one of the most mature examples of use of AI and one of the most promising in terms of potential benefits that could be brought to the EU economy and society.

Search and rescue in the Mediterranean

12-01-2021

International law imposes an obligation to render assistance to persons and ships in distress at sea, which must be provided regardless of the persons' nationality or status or the circumstances in which they are found. These rules have to be applied without prejudice to the obligations deriving from international humanitarian law and international human rights law, including in particular the prohibition of refoulement. Search and rescue (SAR) and disembarkation activities of EU Member States are ...

International law imposes an obligation to render assistance to persons and ships in distress at sea, which must be provided regardless of the persons' nationality or status or the circumstances in which they are found. These rules have to be applied without prejudice to the obligations deriving from international humanitarian law and international human rights law, including in particular the prohibition of refoulement. Search and rescue (SAR) and disembarkation activities of EU Member States are currently not covered by a common EU legal framework, except for those activities carried out in the context of Frontex-led joint operations at sea. In recent years, a significant proportion of migrants and asylum-seekers in distress at sea have been rescued by EU naval operations, EU agencies and non-governmental organisations in the Mediterranean. Nevertheless, over the last couple of years, the Mediterranean Sea has also been the backdrop for the largest number of casualties and missing people. Lack of coordination in search and rescue activities, solitary action by individual countries and criminalisation of non-governmental organisations active in SAR in the Mediterranean lead to migrants being forced to stay for several days and sometimes weeks on boats. EU Member States and EU agencies (Frontex) have also been accused of pushbacks of asylum-seekers and other migrants to the high seas and towards Libya and Turkey. Individual actors dealing with boats of migrants have been a subject of strong criticism and legal action. Their accountability is, however, not always clear, the reason being varied application and interpretation of different bodies of international law. One solution, proposed by academics, could be the harmonisation of the fragmented legal regime for maritime interceptions.

Review of EU Enforcement Regulation for trade disputes

11-01-2021

On 12 December 2019, the European Commission adopted a proposal to amend Regulation (EU) No 654/2014 concerning the exercise of the EU's rights for the application and enforcement of international trade rules ('the Enforcement Regulation') of 15 May 2014. The Enforcement Regulation enables the EU to suspend or withdraw concessions or other obligations under international trade agreements in order to respond to breaches by third countries of international trade rules that affect the EU's commercial ...

On 12 December 2019, the European Commission adopted a proposal to amend Regulation (EU) No 654/2014 concerning the exercise of the EU's rights for the application and enforcement of international trade rules ('the Enforcement Regulation') of 15 May 2014. The Enforcement Regulation enables the EU to suspend or withdraw concessions or other obligations under international trade agreements in order to respond to breaches by third countries of international trade rules that affect the EU's commercial interests. The proposed amendments would enable the EU to impose counter-measures in situations where EU trade partners violate international trade rules and block the dispute settlement procedures included in multilateral, regional and bilateral trade agreements, thus preventing the EU from obtaining final binding rulings in its favour. The latter are required under the current EU regulation to enforce international trade rules. The Council adopted its negotiating position on 8 April 2020, and the Committee on International Trade (INTA) of the European Parliament adopted its position on 6 July 2020. Trilogue negotiations concluded on 28 October with a provisional agreement, which INTA endorsed on 10 November. Parliament is now set to vote on adopting the agreed text during the January 2021 part-session. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Review of the bank crisis management and deposit insurance frameworks Banking Union Working Group

11-01-2021

This briefing summarises key elements of the intended initiative, based on the information that the Commission provided on 10 November 2020 in its related public consultation and additional public sources. The briefing also briefly focuses on other related issues, namely, misalignments between state-aid and resolution and some European Court of Justice decisions with impact on the crisis management framework, and a box focusing on rele-vant aspects of the Commission’s recently released NPL Action ...

This briefing summarises key elements of the intended initiative, based on the information that the Commission provided on 10 November 2020 in its related public consultation and additional public sources. The briefing also briefly focuses on other related issues, namely, misalignments between state-aid and resolution and some European Court of Justice decisions with impact on the crisis management framework, and a box focusing on rele-vant aspects of the Commission’s recently released NPL Action Plan (an Annex lists most recent EGOV briefings and external papers relevant for these matters). The briefing has been prepared in view of a discussion of the Banking Union Working Groupof the European Parliament on the Commission's revision of the bank crisis management framework.

Planowane wydarzenia

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Inne wydarzenie -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Przesłuchanie -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Przesłuchanie -
AIDA

Partnerzy