39

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Data

Gender equality in the college of the European Court of Auditors

26-03-2021

This briefing on gender balance in the college of the European Court of Auditors aims to shed light on the balance between male and female members, from a historical perspective as the ECA has a reputation of being a rather male-dominated institution.

This briefing on gender balance in the college of the European Court of Auditors aims to shed light on the balance between male and female members, from a historical perspective as the ECA has a reputation of being a rather male-dominated institution.

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board

19-03-2021

This note is prepared in view of an ordinary public hearing with the Chair of the Single Resolution Board (SRB), Elke König, which will take place on 23 March 2021. This briefing addresses the review of the crisis management framework; contributions to the SRF; resolvability assessments, following a European Court of Auditors report; the relationship with the United Kingdom; the EBA’s benchmarking of national insolvency regimes; and SRB publications, including the MREL dashboard for Q3, 2020, a ...

This note is prepared in view of an ordinary public hearing with the Chair of the Single Resolution Board (SRB), Elke König, which will take place on 23 March 2021. This briefing addresses the review of the crisis management framework; contributions to the SRF; resolvability assessments, following a European Court of Auditors report; the relationship with the United Kingdom; the EBA’s benchmarking of national insolvency regimes; and SRB publications, including the MREL dashboard for Q3, 2020, a Communication on the permission regime for the reduction of eligible liabilities, and access to financial market infrastructures in resolution.

Update on recent banking developments

10-11-2020

This briefing gives an update on recent events and developments in the Banking Union, based on publicly available information. The briefing summarises: 1) the main elements of two papers commissioned by ECON on the effectiveness of relaxing capital and liquidity buffers as crisis measures; 2) the most recent ECB Bank Lending Survey; 3) recent EBA publications (on anti-money laundering, sustainability, MREL-TLAC eligible instruments and the prudential treatment of legacy instruments); 4) the recent ...

This briefing gives an update on recent events and developments in the Banking Union, based on publicly available information. The briefing summarises: 1) the main elements of two papers commissioned by ECON on the effectiveness of relaxing capital and liquidity buffers as crisis measures; 2) the most recent ECB Bank Lending Survey; 3) recent EBA publications (on anti-money laundering, sustainability, MREL-TLAC eligible instruments and the prudential treatment of legacy instruments); 4) the recent ESMA Wirecard report and similarities with the case of Commerzialbank Mattersburg; 5) the European Court of Justice’s role in shaping the Banking Union; and 6) the European Court of Auditors report on EU agencies.

Open Plan Offices - The new ways of working. The advantages and disadvantages of open office space

30-09-2020

KEY FINDINGS Open office spaces are introduced for the following reason: - Saving costs on real estate. Real estate expenses are the second largest costs for a company. By creating more workplaces in the same amount of square meters costs can be reduced on buildings and maintenance. - Increase communication. If people are in closer proximity from one another and move around freely communication will increase. - Improve team work. As teams are now sharing the same space knowledge sharing will ...

KEY FINDINGS Open office spaces are introduced for the following reason: - Saving costs on real estate. Real estate expenses are the second largest costs for a company. By creating more workplaces in the same amount of square meters costs can be reduced on buildings and maintenance. - Increase communication. If people are in closer proximity from one another and move around freely communication will increase. - Improve team work. As teams are now sharing the same space knowledge sharing will increase both within the same team and across different teams. The following arguments oppose the introduction of open office spaces: - Loss of productivity. Employees are distracted faster because of noise or colleagues moving around. It takes on average 25 minutes to resume a task after distraction. In an open office space employees are distracted faster because of phone calls, people walking by or nearby conversations. - Problems with noise, temperature and fatigue. As said before, noise is one of the main distractions in an open office space. Temperature is managed centrally and it could therefore be too cold of one person and too warm for another. Fatigue is a side effect from noise and temperature and the fact that people have a constant overload of information with the introduction of multiple screens like phone, tablets and computer. - Increase of sickness. As employees are in closer proximity of one another diseases can spread faster. The spread of diseases raise the amount of sick days taken in a company. - Decrease of overall well-being of employees. The main cause for the diminishing of well-being is the level of stress. The idea of being watched all the time increases the levels of stress in an open office space.

Autorzy zewnętrzni

Alexandra Pouwels

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.

06-07-2020

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018. W sprawozdaniu podkreślono między innymi rolę banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także jego przyszłą rolę jako banku klimatycznego UE. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę poprawy skuteczności i synergii w odniesieniu do Europejskiego Funduszu na ...

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018. W sprawozdaniu podkreślono między innymi rolę banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także jego przyszłą rolę jako banku klimatycznego UE. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę poprawy skuteczności i synergii w odniesieniu do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, a także zwrócono uwagę na potrzebę większej przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich działań banku, wzmocnienie kontroli zewnętrznej i wzmocnienie mechanizmów służących zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji.

Działalność finansowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego – sprawozdanie roczne za 2019 r.

06-07-2020

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad sprawozdaniem Komisji Budżetowej z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w 2019 r. W sprawozdaniu podkreślono między innymi, że EBI musi skupić się w większym stopniu na klimacie, digitalizacji i sprawiedliwej transformacji; dalej inwestować w UE i poza nią; udzielać stałego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz spółkom o średniej kapitalizacji oraz zapewnić lepsze zarządzanie i większą przejrzystość. ...

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad sprawozdaniem Komisji Budżetowej z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w 2019 r. W sprawozdaniu podkreślono między innymi, że EBI musi skupić się w większym stopniu na klimacie, digitalizacji i sprawiedliwej transformacji; dalej inwestować w UE i poza nią; udzielać stałego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz spółkom o średniej kapitalizacji oraz zapewnić lepsze zarządzanie i większą przejrzystość.

Sprawozdanie za 2018 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć finansowych

06-07-2020

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane ...

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane pod głosowanie podczas lipcowej sesji plenarnej.

Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – Komisja Europejska i agencje wykonawcze

11-05-2020

Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018. Pierwszym elementem tego procesu jest sprawozdanie obejmujące Komisję Europejską (w tym sześć agencji wykonawczych), która odpowiada za zarządzanie największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części ...

Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018. Pierwszym elementem tego procesu jest sprawozdanie obejmujące Komisję Europejską (w tym sześć agencji wykonawczych), która odpowiada za zarządzanie największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części budżetu ogólnego UE – ich podstawą jest umowa międzyrządowa. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) zaleca Parlamentowi udzielenie Komisji Europejskiej i wszystkim sześciu agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. Zaleca również udzielenie absolutorium z wykonania operacji europejskich funduszy rozwoju w 2018 r.

Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – agencje zdecentralizowane i wspólne przedsięwzięcia UE

11-05-2020

Europejski ma głosować nad udzieleniem absolutorium 32 agencjom zdecentralizowanym i ośmiu wspólnym przedsięwzięciom UE z wykonania przez nie budżetu na rok 2018. Komisja Kontroli Budżetowej proponuje udzielenie absolutorium wszystkim tym agencjom i wspólnym przedsięwzięciom, jednak zwraca uwagę na szereg obszarów, które wymagają dalszej poprawy.

Europejski ma głosować nad udzieleniem absolutorium 32 agencjom zdecentralizowanym i ośmiu wspólnym przedsięwzięciom UE z wykonania przez nie budżetu na rok 2018. Komisja Kontroli Budżetowej proponuje udzielenie absolutorium wszystkim tym agencjom i wspólnym przedsięwzięciom, jednak zwraca uwagę na szereg obszarów, które wymagają dalszej poprawy.

SSM and SRB accountability at European level: What room for improvements?

06-04-2020

This paper discusses the accountability mechanisms for the SSM and SRM. Both mechanisms’ frameworks have the potential to provide strong political, administrative and legal accountability, but also present shortcomings at the level of practice, coordination, organisation and transparency. The paper identifies those and proposes some ways forward.

This paper discusses the accountability mechanisms for the SSM and SRM. Both mechanisms’ frameworks have the potential to provide strong political, administrative and legal accountability, but also present shortcomings at the level of practice, coordination, organisation and transparency. The paper identifies those and proposes some ways forward.

Autorzy zewnętrzni

Marco LAMANDINI, David RAMOS MUÑOZ

Planowane wydarzenia

21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Inside the room - Shaping Europe, 1992-2010
Inne wydarzenie -
EPRS
21-09-2021
Putting the 'e' in e-health
Warsztat -
STOA
27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Inne wydarzenie -
BECA

Partnerzy