52

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Impact of noise pollution on residents of large cities, with special regard to noise pollution from aircrafts

30-09-2020

This study, provided by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions, aims to provide a clear and simple overview to the non-expert reader, on the Impact of aircrafts noise pollution on residents of large cities, as well as to give recommendations addressed to the most relevant actors. Noise is one of the most important problems linked to aviation. It can lead to health issues, as well as to negative social and economic effects ...

This study, provided by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions, aims to provide a clear and simple overview to the non-expert reader, on the Impact of aircrafts noise pollution on residents of large cities, as well as to give recommendations addressed to the most relevant actors. Noise is one of the most important problems linked to aviation. It can lead to health issues, as well as to negative social and economic effects. Examples of health issues produced by aviation are sleep disturbance, community annoyance, cardiovascular disease, and mental health problems.

Autorzy zewnętrzni

Ted ELLIFF, Michele CREMASCI, Violaine HUCK - ENVISA, Paris

Commitments made at the hearing of Maroš ŠEFČOVIČ, Vice-President-designate - Interinstitutional Relations and Foresight

22-11-2019

This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.

This briefing includes a series of quotes, which make reference to the oral commitments made during the hearing of Vice-President-designate for Interinstitutional Relations and Foresight Maroš Šefčovič.

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019

16-09-2019

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Osiągnięcia Komisji Petycji w kadencji parlamentarnej 2014–2019 i wyzwania na przyszłość

03-07-2019

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej ...

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej obsługiwać obywateli UE, komisja PETI wprowadziła internetowy portal petycji, aby ułatwić składanie petycji, zwiększyć interakcję i rozszerzyć usługi informacyjne. Przyjęła now