2

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

National Constitutional Law and European Integration

15-03-2011

Notwithstanding the impact of European policy-making on Member states legislation, many constitutions guarantee essential characteristics of their political system. This study extracts the conditions of the European dimension of national constitutional law with regard to the prospects of future Europeanization of eight EU Member states (Czech Republic, Germany, France, Italy, Austria, Poland, Finland and Sweden). This sample of countries comprises founding members, new Member states with a rather ...

Notwithstanding the impact of European policy-making on Member states legislation, many constitutions guarantee essential characteristics of their political system. This study extracts the conditions of the European dimension of national constitutional law with regard to the prospects of future Europeanization of eight EU Member states (Czech Republic, Germany, France, Italy, Austria, Poland, Finland and Sweden). This sample of countries comprises founding members, new Member states with a rather long or brief constitutional tradition, large and medium as well as centralist and federal Member states.

Autorzy zewnętrzni

Stefan GRILLER (Executive Summary, SE, FI), Stefan KEILER (CZ), Thomas KRÖLL (IT, AT [jointly with Lienbacher], PL [jointly with Lienbacher]), Georg LIENBACHER (AT [jointly with Kröll], PL (jointly with Kröll]) and Erich VRANES (DE, FR)

Demokracja europejska, tożsamość konstytucyjna i suwerenność – Skutki orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie traktatu lizbońskiego w europejskiej doktrynie konstytucyjnej

17-05-2010

Zgodnie z oczekiwaniami, wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, wywołał ożywioną debatę zarówno w środowisku akademickim jak i w szerszym gronie. Niniejsza publikacja skupia się na akademickich interpretacjach tego wyroku, a w szczególności na jego trzech aspektach: demokracji na poziomie europejskim, konstytucyjnej tożsamości państw członkowskich oraz politycznej suwerenności. Ostatnie inicjatywy Parlamentu Europejskiego oraz mechanizmy ...

Zgodnie z oczekiwaniami, wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, wywołał ożywioną debatę zarówno w środowisku akademickim jak i w szerszym gronie. Niniejsza publikacja skupia się na akademickich interpretacjach tego wyroku, a w szczególności na jego trzech aspektach: demokracji na poziomie europejskim, konstytucyjnej tożsamości państw członkowskich oraz politycznej suwerenności. Ostatnie inicjatywy Parlamentu Europejskiego oraz mechanizmy wprowadzone Traktatem z Lizbony są ocenione z perspektywy europejskich konstytucjonalistów.

Planowane wydarzenia

26-10-2021
Investment Policy and Investment Protection Reform
Przesłuchanie -
INTA
26-10-2021
ANIT Hearing on Recommendations for the Future
Przesłuchanie -
ANIT
26-10-2021
Inclusion measures within the Erasmus+ Programme 2014-2020
Przesłuchanie -
CULT

Partnerzy