14

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Wytyczne Parlamentu dotyczące budżetu UE na 2021 r.: sekcja III – Komisja Europejska

11-06-2020

Budżet UE na rok 2021 powinien być pierwszym budżetem w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Parlament Europejski przyczynia się do przygotowania wniosków dotyczących budżetu Unii Europejskiej na nadchodzący rok, przyjmując „wytyczne” dla niego. W przyjętym przez Komisję Budżetową projekcie wytycznych przedstawiono priorytety Parlamentu w odniesieniu do budżetu Unii na rok 2021: łagodzenie skutków epidemii Covid-19 i wspieranie naprawy, w oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację ...

Budżet UE na rok 2021 powinien być pierwszym budżetem w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Parlament Europejski przyczynia się do przygotowania wniosków dotyczących budżetu Unii Europejskiej na nadchodzący rok, przyjmując „wytyczne” dla niego. W przyjętym przez Komisję Budżetową projekcie wytycznych przedstawiono priorytety Parlamentu w odniesieniu do budżetu Unii na rok 2021: łagodzenie skutków epidemii Covid-19 i wspieranie naprawy, w oparciu o Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową. Oczekuje się, że Parlament przyjmie wytyczne podczas czerwcowej sesji plenarnej, przed przyjęciem przez Komisję wniosku w sprawie projektu budżetu na 2021 r. zaplanowanym na 24 czerwca 2020 r.

Ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF

11-05-2020

Kolejne unijne wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny rozpocząć się 1 stycznia 2021 r., ale w Radzie Europejskiej i Radzie doszło do opóźnień w negocjacjach. Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem Komisji Budżetowej, w którym apeluje się do Komisji o pilne przygotowanie wniosku ustawodawczego dotyczącego planu awaryjnego na wypadek, gdyby wieloletnie ramy finansowe na okres po 2020 r. nie zostały uzgodnione w terminie. Celem byłoby zapewnienie sieci bezpieczeństwa ...

Kolejne unijne wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny rozpocząć się 1 stycznia 2021 r., ale w Radzie Europejskiej i Radzie doszło do opóźnień w negocjacjach. Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem Komisji Budżetowej, w którym apeluje się do Komisji o pilne przygotowanie wniosku ustawodawczego dotyczącego planu awaryjnego na wypadek, gdyby wieloletnie ramy finansowe na okres po 2020 r. nie zostały uzgodnione w terminie. Celem byłoby zapewnienie sieci bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów funduszy UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że budżet UE będzie mógł nadal przyczyniać się do walki z pandemią koronawirusa i jej skutkami społeczno-gospodarczymi.

Parliament's reading of the 2020 EU budget

17-10-2019

During the October II plenary session, the European Parliament is due to decide on amendments to the Council's position on the draft EU budget for 2020. The report of the Committee on Budgets reverses the cuts proposed by the Council, with the exception of funds for Turkey. Furthermore, it proposes a considerable increase in the contributions of the 2020 budget to the fight against climate change, and increases appropriations for a number of Parliament's other priorities, to make 2020 a bridge to ...

During the October II plenary session, the European Parliament is due to decide on amendments to the Council's position on the draft EU budget for 2020. The report of the Committee on Budgets reverses the cuts proposed by the Council, with the exception of funds for Turkey. Furthermore, it proposes a considerable increase in the contributions of the 2020 budget to the fight against climate change, and increases appropriations for a number of Parliament's other priorities, to make 2020 a bridge to future EU policies and to provide European added value.

Parliament's guidelines for the 2020 EU budget: Section III – European Commission

11-03-2019

The European Parliament launches the discussion on the forthcoming year's budget for the European Union with the agreement of its guidelines. The 2020 budget will be the last one under the current Multiannual Financial Framework (MFF, 2014-2020). The guidelines, as adopted by the Committee on Budgets, outline the Parliament's priorities: investing in innovation, sustainable development, citizens' protection and security. Moreover, the proposed guidelines highlight the necessity to mitigate the budgetary ...

The European Parliament launches the discussion on the forthcoming year's budget for the European Union with the agreement of its guidelines. The 2020 budget will be the last one under the current Multiannual Financial Framework (MFF, 2014-2020). The guidelines, as adopted by the Committee on Budgets, outline the Parliament's priorities: investing in innovation, sustainable development, citizens' protection and security. Moreover, the proposed guidelines highlight the necessity to mitigate the budgetary consequences of Brexit and the need to recycle the unspent commitments for research. The Parliament is expected to adopt its guidelines during the March I plenary session.

Agreement on EU general budget for 2019

11-12-2018

After the failure of budgetary conciliation, the European Commission put forward a new draft budget for 2019. Based on the second draft budget and subsequent negotiations, the European Parliament and Council have agreed the General Budget for the European Union for 2019, at a level of €165 795.6 million in commitments and €148 198.9 million in payment appropriations. This means an increase of 3.2 % in commitments and 2.4 % in payments as compared to 2018 budget. The Parliament has scheduled the adoption ...

After the failure of budgetary conciliation, the European Commission put forward a new draft budget for 2019. Based on the second draft budget and subsequent negotiations, the European Parliament and Council have agreed the General Budget for the European Union for 2019, at a level of €165 795.6 million in commitments and €148 198.9 million in payment appropriations. This means an increase of 3.2 % in commitments and 2.4 % in payments as compared to 2018 budget. The Parliament has scheduled the adoption of the agreement for the December 2018 plenary. Adoption of this agreement means, once signed by the Parliament’s President, that the EU will be equipped with a budget as from 1 January 2019.

Parliament's reading of the 2019 EU budget

18-10-2018

During the October II plenary session, the European Parliament is due to decide whether and how to amend the Council's position on the 2019 draft EU budget. The report adopted by the Committee on Budgets reverses almost all of the cuts proposed by the Council. Furthermore, it increases appropriations for a number of Parliament's priorities linked to sustainable growth, competitiveness, security, migration and young people, and reduces the EU budget contribution to the financing of the Facility for ...

During the October II plenary session, the European Parliament is due to decide whether and how to amend the Council's position on the 2019 draft EU budget. The report adopted by the Committee on Budgets reverses almost all of the cuts proposed by the Council. Furthermore, it increases appropriations for a number of Parliament's priorities linked to sustainable growth, competitiveness, security, migration and young people, and reduces the EU budget contribution to the financing of the Facility for Refugees in Turkey.

2019 draft EU budget: Mandate for trilogue

28-06-2018

The 2019 EU budget is the penultimate annual budget of the 2014-2020 Multiannual Financial Framework (MFF). The draft budget for 2019 proposed by the Commission in May 2018 amounts to €165.6 billion in commitments and €148.7 billion in payments. During the July plenary session, the European Parliament is expected to adopt its position for initial negotiations with the Council, known as the 'mandate for trilogue'.

The 2019 EU budget is the penultimate annual budget of the 2014-2020 Multiannual Financial Framework (MFF). The draft budget for 2019 proposed by the Commission in May 2018 amounts to €165.6 billion in commitments and €148.7 billion in payments. During the July plenary session, the European Parliament is expected to adopt its position for initial negotiations with the Council, known as the 'mandate for trilogue'.

Economic Dialogue with the Commission on 2017 Draft Budgetary Plans

08-12-2016

Vice-president Dombrovskis and Commissioner Moscovici have been invited to an Economic Dialogue on the European Commission Opinions on the 2017 Draft Budgetary Plans of the Euro Area Member States based on Articles 7 and 15 of EU Regulation 473/2013.

Vice-president Dombrovskis and Commissioner Moscovici have been invited to an Economic Dialogue on the European Commission Opinions on the 2017 Draft Budgetary Plans of the Euro Area Member States based on Articles 7 and 15 of EU Regulation 473/2013.

Czytanie przez Parlament projektu budżetu na 2017 r.

19-10-2016

W dniu 26 października 2016 r. Parlament Europejski ma zadecydować, czy i w jaki sposób wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2017 r., przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę we wrześniu, a także zwiększono przydziały środków w szeregu obszarów priorytetowych. Ponadto w projekcie rezolucji umieszczono budżet UE na 2017 r. w kontekście omawianej obecnie rewizji ...

W dniu 26 października 2016 r. Parlament Europejski ma zadecydować, czy i w jaki sposób wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2017 r., przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę we wrześniu, a także zwiększono przydziały środków w szeregu obszarów priorytetowych. Ponadto w projekcie rezolucji umieszczono budżet UE na 2017 r. w kontekście omawianej obecnie rewizji wieloletnich ram finansowych, z uwzględnieniem szerszych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska.

Estimates of Parliament's 2017 budget

12-04-2016

The budget of the European Parliament (EP), which accounts for less than 1.2% of the EU general budget, covers the administrative expenditure that ensures the functioning of an institution with 751 Members and 24 official languages. On 14 April 2016, the plenary is scheduled to vote on a report defining the priority objectives and proposed budget of the EP for next year.

The budget of the European Parliament (EP), which accounts for less than 1.2% of the EU general budget, covers the administrative expenditure that ensures the functioning of an institution with 751 Members and 24 official languages. On 14 April 2016, the plenary is scheduled to vote on a report defining the priority objectives and proposed budget of the EP for next year.

Planowane wydarzenia

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Inne wydarzenie -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Przesłuchanie -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Przesłuchanie -
AIDA

Partnerzy