4

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego

06-06-2018

W związku z nasilaniem się ruchu lotniczego oraz pojawianiem się w przestrzeni powietrznej nowych technologii, takich jak samoloty bezzałogowe, Unia Europejska postanowiła dostosować swoje przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego do nowej rzeczywistości. W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczący bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które miałoby zastąpić rozporządzenie na ten sam temat z 2008 ...

W związku z nasilaniem się ruchu lotniczego oraz pojawianiem się w przestrzeni powietrznej nowych technologii, takich jak samoloty bezzałogowe, Unia Europejska postanowiła dostosować swoje przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego do nowej rzeczywistości. W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczący bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które miałoby zastąpić rozporządzenie na ten sam temat z 2008 r. Dwa lata później Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych zasad. Porozumienie to ma zostać poddane pod głosowanie w Parlamencie w pierwszym czytaniu podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego.

CJEU Opinion on EU-Canada PNR agreement

05-09-2017

A new agreement on the transfer of passenger name records (PNR) was signed by the EU Council and Canada in 2014, but conclusion of the agreement requires the European Parliament's consent. Consulted by Parliament, the Court of Justice of the EU held in July 2017 that the envisaged agreement needs to be revised.

A new agreement on the transfer of passenger name records (PNR) was signed by the EU Council and Canada in 2014, but conclusion of the agreement requires the European Parliament's consent. Consulted by Parliament, the Court of Justice of the EU held in July 2017 that the envisaged agreement needs to be revised.

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa

07-02-2017

Z uwagi na znaczenie lotnictwa dla gospodarki UE i na liczne wyzwania, w których obliczu stoi ten sektor, Komisja Europejska przyjęła w grudniu 2015 r. nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa. Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności lotnictwa, nadanie mu bardziej zrównoważonego charakteru oraz uporanie się z rosnącym natężeniem ruchu i coraz silniejszą konkurencją przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości. Podczas drugiego posiedzenia plenarnego w lutym 2017 r. Parlament ...

Z uwagi na znaczenie lotnictwa dla gospodarki UE i na liczne wyzwania, w których obliczu stoi ten sektor, Komisja Europejska przyjęła w grudniu 2015 r. nową europejską strategię w dziedzinie lotnictwa. Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności lotnictwa, nadanie mu bardziej zrównoważonego charakteru oraz uporanie się z rosnącym natężeniem ruchu i coraz silniejszą konkurencją przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakości. Podczas drugiego posiedzenia plenarnego w lutym 2017 r. Parlament ma przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie strategii w dziedzinie lotnictwa.

The International Civil Aviation Organization

13-05-2016

The International Civil Aviation Organization (ICAO) is a specialised agency of the United Nations, established in 1944 to manage the administration and governance of the Convention on International Civil Aviation (the Chicago Convention). Please click here for the full publication in PDF format

The International Civil Aviation Organization (ICAO) is a specialised agency of the United Nations, established in 1944 to manage the administration and governance of the Convention on International Civil Aviation (the Chicago Convention). Please click here for the full publication in PDF format

Planowane wydarzenia

01-12-2020
FISC Public Hearing on 1st December 2020
Przesłuchanie -
FISC
01-12-2020
Inter-parliamentary Committee meeting on the Evaluation of Eurojust Activities
Inne wydarzenie -
LIBE
02-12-2020
Public Hearing on AI and Health
Przesłuchanie -
AIDA

Partnerzy