184

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Autor
Słowo kluczowe
Data

Studies with a ‘Covid 19 angle’

23-06-2021

When the pandemic loomed over us in spring 2020, we asked experts to analyze whether it was possible to introduce a Covid angle into their studies. In many cases, it seemed prima facie a bit far-fetched. However, it soon became apparent that even in our area of work there were interesting aspects to investigate. This publication groups together the most relevant parts of the studies published so far and in which a Covid 19 angle has been presented and discussed.

When the pandemic loomed over us in spring 2020, we asked experts to analyze whether it was possible to introduce a Covid angle into their studies. In many cases, it seemed prima facie a bit far-fetched. However, it soon became apparent that even in our area of work there were interesting aspects to investigate. This publication groups together the most relevant parts of the studies published so far and in which a Covid 19 angle has been presented and discussed.

Streszczenie – przeszkody w swobodnym przemieszczaniu się tęczowych rodzin w UE

08-03-2021

W analizie przeprowadzonej na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Petycji omówiono: (i) przeszkody, jakie napotykają tęczowe rodziny – pary tej samej płci, mające lub niemające dzieci – kiedy próbują korzystać z praw do swobodnego przemieszczania się w UE (uwzględniono przy tym przykłady z petycji przedstawionych Komisji Petycji); (ii) traktowanie przez państwa członkowskie UE par małżeńskich i zarejestrowanych ...

W analizie przeprowadzonej na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Petycji omówiono: (i) przeszkody, jakie napotykają tęczowe rodziny – pary tej samej płci, mające lub niemające dzieci – kiedy próbują korzystać z praw do swobodnego przemieszczania się w UE (uwzględniono przy tym przykłady z petycji przedstawionych Komisji Petycji); (ii) traktowanie przez państwa członkowskie UE par małżeńskich i zarejestrowanych lub niezarejestrowanych partnerów tej samej płci oraz ich dzieci w sytuacjach transgranicznych; (iii) działania, które instytucje unijne mogą podjąć w celu usunięcia tych przeszkód.

CAN NATURE GET IT RIGHT? A Study on Rights of Nature in the European Context

01-03-2021

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI Committee, explores the concept of “Rights of Nature” (RoN) and its different aspects in legal philosophy and international agreements, as well as in legislation and case-law on different levels. The study delves on the ideas of rights of nature in comparison with rights to nature, legal personhood and standing in court for natural entities, and analyses ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the JURI Committee, explores the concept of “Rights of Nature” (RoN) and its different aspects in legal philosophy and international agreements, as well as in legislation and case-law on different levels. The study delves on the ideas of rights of nature in comparison with rights to nature, legal personhood and standing in court for natural entities, and analyses ECtHR and CJEU case-law on access to justice in environmental decision-making. It emphasises, in particular, the need to strengthen the requirements for independent scientific evaluations in certain permit regimes under EU law. The study also highlights the crucial importance of promoting the role of civil society as watchdog over the implementation of EU environmental law by way of a wider access to justice via both the national courts and the CJEU, which is also in line with the political priorities for delivering the European Green Deal.

EU-UK Trade and Cooperation Agreement: An analytical overview

02-02-2021

This EPRS publication seeks to provide an analytical overview of the Trade and Cooperation Agreement (TCA) between the European Union (EU) and the United Kingdom (UK), which was agreed between the two parties on 24 December and signed by them on 30 December 2020, and has been provisionally applied since 1 January 2021. The European Parliament is currently considering the Agreement with a view to voting on giving its consent to conclusion by the Council on behalf of the Union. The paper analyses many ...

This EPRS publication seeks to provide an analytical overview of the Trade and Cooperation Agreement (TCA) between the European Union (EU) and the United Kingdom (UK), which was agreed between the two parties on 24 December and signed by them on 30 December 2020, and has been provisionally applied since 1 January 2021. The European Parliament is currently considering the Agreement with a view to voting on giving its consent to conclusion by the Council on behalf of the Union. The paper analyses many of the areas covered in the agreement, including the institutional framework and arrangements for dispute settlement, trade in goods, services and investment, digital trade, energy, the level playing field, transport, social security coordination and visas for short-term visits, fisheries, law enforcement and judicial coordination in criminal matters, and participation in Union programmes. It looks at the main provisions of the Agreement in each area, setting them in context, and also gives an overview of the two parties' published negotiating positions in the respective areas.

Digital automation and the future of work

29-01-2021

This report addresses the nature, scope and possible effects of digital automation. It reviews relevant literature and situates modern debates on technological change in historical context. It also offers some policy options that, if implemented, would help to harness technology for positive economic and social ends. The report recognises that technological change can affect not just the volume of work but also its quality. It identifies threats to job quality and an unequal distribution of the risks ...

This report addresses the nature, scope and possible effects of digital automation. It reviews relevant literature and situates modern debates on technological change in historical context. It also offers some policy options that, if implemented, would help to harness technology for positive economic and social ends. The report recognises that technological change can affect not just the volume of work but also its quality. It identifies threats to job quality and an unequal distribution of the risks and benefits associated with digital automation. In response, it recommends a number of policy options – ones that aim to go beyond the provision of skills and training and which seek a human-centred approach to digital transformations of work based on industrial democracy and social partnership. Overall, the report pushes for a new Digital Social Contract and a future of work that works for all

Autorzy zewnętrzni

DG, EPRS_This study has been written by David Spencer, Matt Cole, Simon Joyce, Xanthe Whittaker and Mark Stuart of the Leeds University Business School, University of Leeds, UK, at the request of the Panel for the Future of Science and Technology (STOA) and managed by the Scientific Foresight Unit, within the Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS) of the Secretariat of the European Parliament.

40 lat konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka: prawne i społeczne zmiany w kwestii praw dziecka

06-11-2020

Niniejszą analizę przeprowadzono na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Prawnej (JURI) w związku z organizacją warsztatów z okazji 40. rocznicy uchwalenia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Dotyczy ona wdrażania konwencji z 1980 r. w zakresie poszanowania autonomii stron, ważności porozumień i mediacji, a także zawiera opis postrzegania tego procesu przez rodziców i dzieci ...

Niniejszą analizę przeprowadzono na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Prawnej (JURI) w związku z organizacją warsztatów z okazji 40. rocznicy uchwalenia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Dotyczy ona wdrażania konwencji z 1980 r. w zakresie poszanowania autonomii stron, ważności porozumień i mediacji, a także zawiera opis postrzegania tego procesu przez rodziców i dzieci z punktu widzenia praktyka. W dokumencie stwierdza się, że w celu ochrony interesu dziecka należy utrzymać konwencję z 1980 r. z ograniczonymi wyjątkami, ale należy podjąć intensywniejsze działania zapobiegawcze. Nowe środki powinny obejmować w szczególności harmonizację postępowań w przedmiocie relokacji i zasad dotyczących relokacji, wykonalność umów o mediację oraz zwiększenie autonomii stron poprzez włączenie planów pobytu i pieczy do umów przedmałżeńskich.

Autorzy zewnętrzni

Adriana DE RUITER

PERSPEKTYWA DZIECKA W KONTEKŚCIE KONWENCJI HASKIEJ Z 1980 R.

31-10-2020

W niniejszej analizie, zleconej przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych na wniosek Komisji Prawnej w związku z organizacją warsztatów z okazji 40. rocznicy uchwalenia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, zbadano, w jaki sposób uprowadzone dzieci uczestniczą w postępowaniach prowadzonych na podstawie konwencji. W analizie rozpatrzono cele konwencji, a także kwestię braku ponadnarodowej kontroli nad jej stosowaniem. Na podstawie ...

W niniejszej analizie, zleconej przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych na wniosek Komisji Prawnej w związku z organizacją warsztatów z okazji 40. rocznicy uchwalenia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, zbadano, w jaki sposób uprowadzone dzieci uczestniczą w postępowaniach prowadzonych na podstawie konwencji. W analizie rozpatrzono cele konwencji, a także kwestię braku ponadnarodowej kontroli nad jej stosowaniem. Na podstawie badań empirycznych dotyczących skutków i konsekwencji uprowadzenia dziecka omówiono możliwości udziału dzieci i młodzieży w postępowaniach prowadzonych na podstawie konwencji. Podkreślono również międzynarodowe zobowiązania dotyczące ich udziału w postępowaniach wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz innych instrumentów regionalnych. Wyjaśniono podejścia przyjęte w różnych jurysdykcjach, a także zbadano rolę kultury w tym kontekście. Przeanalizowany został także wpływ COVID-19 na uprowadzone dzieci.

Akt prawny o usługach cyfrowych

14-10-2020

Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad trzema sprawozdaniami Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w których przedstawiono wstępne stanowisko Parlamentu w sprawie przeglądu unijnych ram prawnych dotyczących usług online przed spodziewanym wnioskiem Komisji w sprawie pakietu dotyczącego aktu prawnego o usługach cyfrowych.

Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad trzema sprawozdaniami Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w których przedstawiono wstępne stanowisko Parlamentu w sprawie przeglądu unijnych ram prawnych dotyczących usług online przed spodziewanym wnioskiem Komisji w sprawie pakietu dotyczącego aktu prawnego o usługach cyfrowych.

Blockchain for supply chains and international trade

29-05-2020

This study provides an analysis of blockchain technology in the context of international trade. It analyses the potential impacts of blockchain development and applications in eight use cases for supply chains and international trade. It also provides an analysis of the current legislative framework and existing initiatives. Based on this analysis, and following a broad consultation of relevant organisations, the study identifies several challenges in international trade documentation and processes ...

This study provides an analysis of blockchain technology in the context of international trade. It analyses the potential impacts of blockchain development and applications in eight use cases for supply chains and international trade. It also provides an analysis of the current legislative framework and existing initiatives. Based on this analysis, and following a broad consultation of relevant organisations, the study identifies several challenges in international trade documentation and processes, and presents a range of policy options for the European Parliament.

Autorzy zewnętrzni

This study was written by Bertrand Copigneaux, Nikita Vlasov and Emarildo Bani of IDATE DigiWorld, Nikolay Tcholtchev and Philipp Lämmel of Fraunhofer Institute for Open Communication Systems, Michael Fuenfzig, Simone Snoeijenbos and Michael Flickenschild from Ecorys, and Martina Piantoni and Simona Frazzani from Grimaldi Studio Legale at the request of the Panel for the Future of Science and Technology (STOA) and managed by the Scientific Foresight Unit, within the Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS) of the Secretariat of the European Parliament.

The Unified Patent Court after Brexit

11-03-2020

Great Britain has recently made known that it does not intend to apply the International Agreement on a Unified Patent Court (UPCA).

Great Britain has recently made known that it does not intend to apply the International Agreement on a Unified Patent Court (UPCA).

Planowane wydarzenia

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Inne wydarzenie -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Przesłuchanie -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Przesłuchanie -
IMCO

Partnerzy