Linki zgromadzone na tej stronie pozwalają uzyskać wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie jedynej instytucji UE wyłonionej w wyborach bezpośrednich.
 • Analizy dla posłów

  x

  Analizy dla posłów


  Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów dostarcza posłom dostosowane do ich potrzeb briefingi, a także analizy dotyczące głównych dziedzin, zagadnień i aktów prawnych UE. Jest ona częścią EPRS – Biura Analiz Parlamentu Europejskiego.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Ocena skutków

  x

  Ocena skutków


  Zadaniem działów ds. oceny skutków jest wskazanie przewidywanych gospodarczych, społecznych, środowiskowych i innych skutków proponowanych aktów prawnych. Są one częścią EPRS – Biura Analiz Parlamentu Europejskiego.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Departamenty tematyczne

  x

  Departamenty tematyczne


  Zadaniem pięciu departamentów tematycznych jest dostarczanie specjalistycznych, niezależnych opinii eksperckich, prowadzenie analiz oraz świadczenie usług doradztwa politycznego w celu wsparcia komisji parlamentarnych i innych organów parlamentarnych. Są one ściśle włączone w prace komisji i wspierają je w kształtowaniu ustawodawstwa dotyczącego polityki UE oraz w sprawowaniu kontroli demokratycznej nad tą polityką.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Prognozy Naukowe (STOA)

  x

  Prognozy Naukowe (STOA)


  Jako część Biura Analiz Parlamentu Europejskiego Dział Prognoz Naukowych (STOA) prowadzi badania naukowe oraz świadczy usługi doradztwa w zakresie oceny możliwości naukowych i technicznych oraz prognoz naukowych. Wykonuje on analizy oraz organizuje imprezy w oparciu o wytyczne zespołu STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Zarządzanie gospodarcze

  x

  Zarządzanie gospodarcze


  Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego dostarcza posłom informacji o wdrażaniu instrumentów zarządzania gospodarczego i nadzoru bankowego w Unii, zwłaszcza w strefie euro.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Eurobarometr PE

  x

  Eurobarometr PE


  Parlament Europejski regularnie zleca badania opinii publicznej w państwach członkowskich. Jest to sposób na monitorowanie przez Parlament poglądów i oczekiwań obywateli dotyczących prac Parlamentu oraz działalności całej Unii Europejskiej.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Europejska wartość dodana

  x

  Europejska wartość dodana


  Badania Działu ds. Europejskiej Wartości Dodanej identyfikują potrzebę podjęcia działań na szczeblu europejskim, w drodze analizy potencjalnych korzyści wynikających z przyszłych działań Unii. Dział ten jest częścią EPRS – Biura Analiz Parlamentu Europejskiego.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Obserwatorium legislacyjne

Obserwatorium legislacyjne umożliwia śledzenie europejskiego procesu decyzyjnego krok po kroku. Dostarcza ono informacji na temat już podjętych działań oraz działań planowanych w przyszłości.

Rejestr dokumentów

Rejestr ten zawiera wszystkie oficjalne dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Parlament Europejski od dnia 3 grudnia 2001 r. Można je wyszukiwać według słów kluczowych, autora, daty, numeru lub rodzaju dokumentu.

Blog EPRS

Blog Biura Analiz Parlamentu Europejskiego umożliwia bezpośredni kontakt z zespołem specjalistów, którzy pomagają posłom w wyszukiwaniu informacji i opracowywaniu przepisów.

ESPAS

ESPAS to wyjątkowy projekt międzyinstytucjonalny, którego celem jest intensyfikacja działań UE w kluczowym obszarze, jakim jest planowanie perspektywiczne.

ORBIS - Centrum badań prognostycznych

Odwiedź największą bibliotekę świata badań prospektywnych. Odkryj długoterminowe tendencje, które będą kształtować społeczeństwo. Poczytaj, aby dowiedzieć się więcej, i przemyśl różne tematy, które dotyczą Ciebie i pozostałych obywateli świata.

URBIS - Centrum analiz wdrożeniowych

Wszelkie materiały dotyczące programu prac Komisji przekazane przez parlamenty narodowe, regiony, miasta i partnerów społecznych.

Noty faktograficzne o Unii Europejskiej

Noty faktograficzne są zwięzłym, a jednocześnie pełnym źródłem informacji przedstawiających w ogólnym zarysie integrację europejską oraz udział Parlamentu Europejskiego w tym procesie. Są one systematycznie uaktualniane i można z nich korzystać za pośrednictwem strony Think Tank lub strony internetowej poświęconej notom faktograficznym.

EU Bookshop

Wszystkie publikacje UE są dostępne w EU Bookshop – internetowej księgarni, bibliotece i archiwum publikacji instytucji UE.