Planowane wydarzenia

Przesłuchania

Zgodnie z art. 193 Regulaminu komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy, plakaty i wypowiedzi poszczególnych osób.

Warsztaty

Warsztaty są organizowane przez działy tematyczne i prowadzone zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Nie zawsze odbywają się publicznie, ale mogą mieć miejsce w trakcie posiedzenia komisji parlamentarnej.

Warsztaty umożliwiają posłom zadawanie pytań lub wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami.

Inne wydarzenia

Inne powiązane wydarzenia.