Veniturile Uniunii

01-02-2018

Bugetul UE este finanțat aproape în întregime (99 %) din resurse proprii. Veniturile anuale trebuie să acopere în totalitate cheltuielile anuale. Decizia privind sistemul de resurse proprii se ia în unanimitate în Consiliu, ținându-se seama de avizul Parlamentului European, și trebuie ratificată de statele membre.

Bugetul UE este finanțat aproape în întregime (99 %) din resurse proprii. Veniturile anuale trebuie să acopere în totalitate cheltuielile anuale. Decizia privind sistemul de resurse proprii se ia în unanimitate în Consiliu, ținându-se seama de avizul Parlamentului European, și trebuie ratificată de statele membre.