Al doilea pilon al PAC: politica de dezvoltare rurală

01-04-2018

Fiind al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC), politica de dezvoltare rurală a UE este concepută pentru a sprijini zonele rurale ale Uniunii și pentru a aborda gama largă de provocări economice, de mediu și societale ale secolului 21. Un grad mai ridicat de flexibilitate (în comparație cu primul pilon) permite autorităților regionale, naționale și locale să formuleze programe individuale de dezvoltare rurală pe șapte ani, pe baza unui „meniu de măsuri” european. Spre deosebire de primul pilon, care este în întregime finanțat de UE, programele din cadrul celui de-al doilea pilon sunt cofinanțate din fonduri UE și fonduri regionale sau naționale.

Fiind al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC), politica de dezvoltare rurală a UE este concepută pentru a sprijini zonele rurale ale Uniunii și pentru a aborda gama largă de provocări economice, de mediu și societale ale secolului 21. Un grad mai ridicat de flexibilitate (în comparație cu primul pilon) permite autorităților regionale, naționale și locale să formuleze programe individuale de dezvoltare rurală pe șapte ani, pe baza unui „meniu de măsuri” european. Spre deosebire de primul pilon, care este în întregime finanțat de UE, programele din cadrul celui de-al doilea pilon sunt cofinanțate din fonduri UE și fonduri regionale sau naționale.