Politica agricolă comună în cifre

01-04-2018

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica agricolă comună (PAC), și anume: industria agricolă și industria alimentară la nivelul statelor membre (tabelul II), integrarea preocupărilor legate de mediu în PAC (tabelul III), sectorul forestier (tabelul IV), finanțarea și cheltuielile PAC (tabelele I și V) și schimburile comerciale cu produse agricole și alimentare (tabelul VI).

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica agricolă comună (PAC), și anume: industria agricolă și industria alimentară la nivelul statelor membre (tabelul II), integrarea preocupărilor legate de mediu în PAC (tabelul III), sectorul forestier (tabelul IV), finanțarea și cheltuielile PAC (tabelele I și V) și schimburile comerciale cu produse agricole și alimentare (tabelul VI).