Producția acvicolă în Uniunea Europeană

01-01-2018

În Uniunea Europeană, producția acvicolă continuă să stagneze în comparație cu creșterea producției de fructe de mare de crescătorie la nivel mondial. În ultimii 20 ani, Comisia a încercat să accelereze potențialul de producție al UE prin lansarea de diverse strategii și documente orientative, iar, în 2016 a fost înființat Consiliul consultativ pentru acvacultură (AAC). Acest organism este format din reprezentanți ai sectorului și ai altor organizații relevante ale părților interesate și oferă consiliere instituțiilor europene și statelor membre.

În Uniunea Europeană, producția acvicolă continuă să stagneze în comparație cu creșterea producției de fructe de mare de crescătorie la nivel mondial. În ultimii 20 ani, Comisia a încercat să accelereze potențialul de producție al UE prin lansarea de diverse strategii și documente orientative, iar, în 2016 a fost înființat Consiliul consultativ pentru acvacultură (AAC). Acest organism este format din reprezentanți ai sectorului și ai altor organizații relevante ale părților interesate și oferă consiliere instituțiilor europene și statelor membre.