Ajutorul umanitar

01-01-2018

Ajutorul umanitar este un domeniu în cadrul acțiunii externe a UE, care răspunde necesităților în cazul dezastrelor naturale sau provocate de om. Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) a Comisiei finanțează operațiuni de ajutor și coordonează politicile și activitățile statelor membre. Parlamentul și Consiliul acționează în calitate de colegiuitori în definirea politicii de ajutor umanitar a UE și participă la dezbaterea internațională privind desfășurarea unor acțiuni umanitare mai eficiente.

Ajutorul umanitar este un domeniu în cadrul acțiunii externe a UE, care răspunde necesităților în cazul dezastrelor naturale sau provocate de om. Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) a Comisiei finanțează operațiuni de ajutor și coordonează politicile și activitățile statelor membre. Parlamentul și Consiliul acționează în calitate de colegiuitori în definirea politicii de ajutor umanitar a UE și participă la dezbaterea internațională privind desfășurarea unor acțiuni umanitare mai eficiente.