Protecția drepturilor fundamentale în UE

01-03-2018

Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum se prevede la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Pentru a se asigura respectarea acestor valori, articolul 7 din TUE prevede un mecanism al UE care permite să se stabilească dacă au avut loc încălcări grave și persistente ale valorilor UE de către un stat membru și, eventual să fie sancționate aceste încălcări, iar acest mecanism a fost activat recent pentru prima dată. UE este, de asemenea, obligată să respecte Carta drepturilor fundamentale, care stabilește drepturile pe care trebuie să le respecte atât Uniunea Europeană, cât și statele membre, atunci când pun în aplicare legislația UE. În plus, UE s-a angajat să adere la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Uniunea Europeană se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum se prevede la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Pentru a se asigura respectarea acestor valori, articolul 7 din TUE prevede un mecanism al UE care permite să se stabilească dacă au avut loc încălcări grave și persistente ale valorilor UE de către un stat membru și, eventual să fie sancționate aceste încălcări, iar acest mecanism a fost activat recent pentru prima dată. UE este, de asemenea, obligată să respecte Carta drepturilor fundamentale, care stabilește drepturile pe care trebuie să le respecte atât Uniunea Europeană, cât și statele membre, atunci când pun în aplicare legislația UE. În plus, UE s-a angajat să adere la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.