Cooperarea judiciară în materie civilă

01-03-2018

Circulația transfrontalieră liberă a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor înregistrează o creștere constantă. În materia civilă cu implicații transfrontaliere, Uniunea Europeană este în curs de a-și dezvolta cooperarea judiciară prin crearea de punți de legătură între sisteme juridice diferite. Obiectivele sale principale sunt securitatea juridică și un acces ușor și efectiv la justiție, ceea ce implică stabilirea competenței judiciare, indicarea clară a legislației aplicabile, precum și proceduri de recunoaștere și de punere în executare rapide și eficace.

Circulația transfrontalieră liberă a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor înregistrează o creștere constantă. În materia civilă cu implicații transfrontaliere, Uniunea Europeană este în curs de a-și dezvolta cooperarea judiciară prin crearea de punți de legătură între sisteme juridice diferite. Obiectivele sale principale sunt securitatea juridică și un acces ușor și efectiv la justiție, ceea ce implică stabilirea competenței judiciare, indicarea clară a legislației aplicabile, precum și proceduri de recunoaștere și de punere în executare rapide și eficace.