Dreptul lucrătorilor la informare, consultare și participare

01-02-2018

Uniunea Europeană completează activitățile statelor membre în ceea ce privește drepturile lucrătorilor la informare și consultare, adoptând cerințe minime prin intermediul directivelor sau prin măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre.

Uniunea Europeană completează activitățile statelor membre în ceea ce privește drepturile lucrătorilor la informare și consultare, adoptând cerințe minime prin intermediul directivelor sau prin măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre.